Suwalscy radni różnych kadencji wyróżnieni „Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego”

Suwalscy radni różnych kadencji wyróżnieni  „Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego”

10 suwalskich radnych, którzy przynajmniej przez cztery kadencje wykonywali mandat miejskiego rajcy, otrzymało z rąk Wiesławy Burnos z Zarządu Województwa Podlaskiego „Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego”. Są to osoby, które cieszą się największym uznaniem wśród suwalczan, bo każda z nich przynajmniej cztery razy wygrywała wybory powszechne do samorządu lokalnego i przez kilkanaście lat wykonywała mandat radnego.

Suwałki Zbigniew Roman De-Mezer

 

Zbigniew Roman De-Mezer – jest radnym miejskim (kadencje 1994-2002 i od 2010 do teraz); w różnych kadencjach był przewodniczącym Komisji Oświaty i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej i szefował klubowi radnych

 

Suwałki Grzegorz GorloGrzegorz Gorlo – był radnym miejskim w latach 2002-2018. Kierował pracami klubu radnych

 

 

 

Mieczysław Jurewicz SuwałkiMieczysław Jurewicz – był radnym miejskim w latach 1994-2010; był przewodniczącym Rady Miejskiej w latach 2002-2006 oraz wiceprzewodniczącym od 2006 do 2010 r. W latach 1998-2002 był wiceprezydentem Suwałk

 

 


Stanisław Kulikowski SuwałkiStanisław Kulikowski – jest radnym miejskim od 2002 r.; w różnych kadencjach był przewodniczącym Komisji Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Oświaty i Wychowania. Był także przewodniczącym klubu radnych

 

 

 

Zdzisław Przełomiec radnyZdzisław Przełomiec – jest radnym miejskim (kadencje 1998-2006 i od 2010 r. do teraz); jest przewodniczącym Rady Miejskiej od 2016 r. do teraz; był wiceprzewodniczącym RM oraz w różnych kadencjach przewodniczącym Komisji Finansowo-Budżetowej i Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

 

 

radna Anna RuszewskaAnna Ruszewska – jest radną miejską od 2006 r.; w różnych kadencjach przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania

 

 

 

radny Stanisław SieczkowskiStanisław Sieczkowski – był radnym miejskim w latach 1998-2014; był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej oraz przewodniczącym Komisji Kultury, Sportu i Turystyki

 

 

 

Sławomir Jan Szeszko radnySławomir Jan Szeszko – był radnym miejskim w latach 2002-2018; był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej

 

 

 

Tadeusz Szymańczyk radnyTadeusz Szymańczyk – był radnym miejskim w latach 1994-2010; był członkiem Zarządu Miasta w II kadencji; w różnych kadencjach był przewodniczącym Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

 

 

Andryej Turowski radnzAndrzej Turowski – jest radnym miejskim od lutego 2004 r.; w latach 2008-2010 był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej; w różnych kadencjach był przewodniczącym Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Finansowo-Budżetowej. Był Zastępcą Prezydenta Miasta Suwałk (2002-2004)

 

 

Radnym pięciu kadencji (2002-2019) był także Zdzisław Koncewicz, który zmarł w czasie trwania aktualnej kadencji Rady Miejskiej. Przewodniczył m.in. pracom Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego

Top