42 osoby rozliczające się w suwalskim Urzędzie Skarbowym w 2014 roku osiągnęły dochody wyższe niż milion złotych, a właściciel jednej z firm zarobił 7,5 miliona złotych – tak wynika z opracowania przygotowanego przez Grzegorza Krysę z suwalskiego Urzędu Skarbowego.

Suwalscy milionerzy osiągnęli łącznie dochody w kwocie 85 mln zł. Najwięcej jest wśród nich handlowców – 13. Dziesięciu prowadzi firmy budowlane. A po siedmiu prowadzi przedsiębiorstwa produkcyjne i firmy transportowe. Czterech jest właścicielami przedsiębiorstw usługowych. Przeciętnie wśród suwalskich milionerów najwyższe dochody osiągają właściciele firm usługowych i budowlanych – po ok. 2,3 mln zł. Wśród milionerów jest jedna osoba zatrudniona na umowę o pracę. W 2014 roku zarobiła 1,29 mln zł.

Osób zamożniejszych czyli takich, które osiągnęły dochód powyżej pierwszego progu podatkowego (ponad 85 528 zł) jest 731, co stanowi 1,46% ogółu suwalskich podatników, a udział tych osób we wpłatach podatku z zeznań do Urzędu Skarbowego wyniósł aż 69,25% ogółu wpłat.

Interesujące jest zestawienie podatników rozliczających się w suwalskim Urzędzie Skarbowym z uwzględnieniem osiągniętego w 2014 roku dochodu. Daje to pewien obraz zamożności mieszkańców Suwałk i Suwalszczyzny. Dochód od 50 do 80 tys. zł osiągnęło 4 505 osób, czyli więcej niż przed rokiem. Z kolei dochody od 30 do 50 tys. zł zadeklarowało 13 538 czyli również więcej niż przed rokiem. Liczba podatników z dochodami poniżej 20 tys. zł w 2014 roku wyniosła 27 656 czyli mniej niż przed rokiem. Natomiast 4 516 podatników zeznało, że w 2014 roku nie osiągnęło dochodów. Z tego zestawienia wynika, że prawie 69 % podatników, którzy rozliczali się w suwalskim Urzędzie Skarbowym zadeklarowało, że w 2014 roku osiągnęło dochód poniżej 20 tys. zł bądź nie osiągnęło żadnego dochodu.