Suwałki z nagrodą za Plac M. Konopnickiej

Suwalski Plac Marii Konopnickiej znalazł się w pierwszej dziesiątce Top Inwestycje Polski Wschodniej 2015. Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk odebrał nagrodę za to wyróżnienie na czwartkowej gali (24 września) podczas II Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.

– To zaledwie druga edycja konkursu, a w głosowaniu internetowym oddano ponad 115 tysięcy głosów. To niemal dwukrotnie więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Bardzo nas cieszy wzrastające zainteresowanie plebiscytem, a przede wszystkim inwestycjami, które mają wpływ na życie każdego z nas – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Portalsamorzadowy.pl, organizator konkursu.

Przebudowa Placu im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 9,6 mln zł. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2017-2013 wyniosło ok. 8,2 mln zł.

Głównym celem przebudowy placu im. Marii Konopnickiej było wpisanie placu w tkankę przestrzeni publicznych Suwałk oraz podniesienie atrakcyjności samego placu jako miejsca rekreacji i wypoczynku, jak również stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej o charakterze miastotwórczym.

W ramach małej architektury powstały m.in. fontanny, mały amfiteatr, place zabaw. Unikatowym obiektem na placu jest ławeczka interaktywna, która została zamontowana obok istniejącego trzymetrowego pomnika Marii Konopnickiej.

Ponadto podniesienie walorów estetycznych tego miejsca nastąpiło dzięki remontowi zabytkowych kamienic otaczających plac.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji dokonano integracji kluczowych przestrzeni publicznych w śródmieściu Suwałk dzięki połączeniu placu im. Marii Konopnickiej z ciągiem spacerowym oraz placem im. J. Piłsudskiego i parkiem Konstytucji 3 Maja. Rozwiązanie takie stworzyło ciągłość wysokiej jakości przestrzeni rekreacyjnych: od parku przez ulicę Chłodną do placu im. Marii Konopnickiej.

– Plac Marii Konopnickiej stał się centrum kulturalnym Suwałk, które tętni życiem. Odbywają się tam koncerty, bawią się dzieci, organizowane są tu występy w ramach Suwałki Blues Festivalu. Takie miejsce było zdecydowanie potrzebne w Suwałkach – powiedział wczoraj Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, który podziękował z to wyróżnienie.

W ramach podczas II Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku Prezydent Suwałk wziął również udział w debacie pn. Mniejsze miasta – przestrzeń, człowiek, gospodarka, w której był jednym z prelegentów.