Suwałki wśród zdrowych miast

Suwałki wśród zdrowych miast

Suwałki zajęły dziewiętnastą lokatę w pierwszej edycji Indeksu Zdrowych Miast.  Grupa LUX MED, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej sprawdziły, które z 66 polskich miast na prawach powiatu zapewnia najlepsze warunki do życia. Suwałki zajęły trzecie miejsce w Polsce jeżeli chodzi o ocenę sytuacji demograficznej i stanu zdrowia mieszkańców.

Indeks Zdrowych Miast jest narzędziem, które bardzo szeroko pokazuje, jak miasta podchodzą do kluczowych kwestii związanych ze zdrowiem swoich mieszkańców. Wskazuje, które samorządy inwestują w tworzenie zrównoważonej przestrzeni miejskiej, edukację, środowisko i inne ważne działania ważne dla jakości życia człowieka. W tym celu, w ramach indeksu dokładnej analizie poddane zostały m.in.: realizowane programy zdrowia publicznego, umieralność na wybrane choroby cywilizacyjne, powierzchnia terenów zielonych czy też jakość powietrza.

Po zsumowaniu ocen w ośmiu kategoriach Suwałki zajęły dziewiętnastą lokatę wśród 66 polskich miast na prawach powiatu. Inne  miasta województwa podlaskiego w rankingu ogólnym zajęły lokaty: Białystok – siódmą, a Łomża – trzydziestą drugą. Najzdrowszym polskim miastem okazała się Warszawa przed Opolem i Chorzowem.

Suwałki najwyżej zostały ocenione w kategorii „Ludność i pokolenia”. Zajęły trzecie miejsce w Polsce, za Rzeszowem i Warszawą. Inne miasta z podlaskiego w tej kategorii zajęły lokaty: siódmą Białystok, a Łomża ósmą. W tej kategorii oceniono m.in.: wiek mieszkańców, saldo migracji (czy miasto przyciąga nowe osoby) oraz stan zdrowia mieszkańców (umieralność noworodków i osób w wieku do 65 lat-przedwczesne zgony oraz liczbę zgonów z powodu chorób o charakterze cywilizacyjnym – choroby układu krążenia i nowotworowe). Jak się okazało  pod tymi względami Suwałki należą do najlepszych w kraju.

Top