Suwałki zajęły 21 miejsce w rankingu najzamożniejszych polskich miast na prawach powiatu opracowanym przez samorządowe pismo „ Wspólnota”. Według tego rankingu w 2014 roku na jednego mieszkańca Suwałk przypadło 3 751,76 zł dochodu. Łomża z dochodem na jednego mieszkańca 3 563, 77 zł zajęła 29 miejsce, a Białystok z dochodem 4 936,65 zł na jednego mieszkańca zajął drugie miejsce wśród miast wojewódzkich. 21 miejsce za 2014 rok w tym rankingu, to najwyższa lokata Suwałk od 2009 roku.

Ranking opracowany przez pismo „Wspólnota” powstał w oparciu o skorygowany budżet. Z budżetu odjęto składki przekazywane przez samorząd w związku z subwencją równoważącą. A do faktycznie zebranych dochodów autorzy rankingu dodali skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień. Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.