Uwaga! Zbliża się termin złożenia deklaracji w CEEB

Uwaga! Zbliża się termin złożenia deklaracji w CEEB

Prezydent Miasta Suwałk, pragnie przypomnieć iż każdy właściciel lub zarządca budynku zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków jest zobowiązany złożyć w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Terminy:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych po 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania.

Od teraz została uruchomiona nowa e-usługa, w której można sprawdzić czy deklaracja papierowa została już wprowadzona w gminie do systemu. Przekierowanie do nowej e-usługi Sprawdź swoją deklarację. 

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ (przejście do zewnętrznego serwisu i otwarcie nowej zakładki) lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 (deklaracja dostępna pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow (przejście do zewnętrznego serwisu i otwarcie nowej zakładki).

Pamiętajmy, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za brak złożenia deklaracji w terminie będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Top