Suwałki na starych pocztówkach

Suwałki na starych pocztówkach

W Hotelu Loft 1898 odbyła się prezentacja albumu „Suwałki na starych pocztówkach 1900-1944” W książce zaprezentowano aż 370 pocztówek prezentujących najbardziej burzliwe półwiecze w historii naszego miasta. Autorami albumu są kolekcjonerzy, Grzegorz Płatonow i Marek Piotrowski.

– Od wielu lat zbierałem maszyny drukarskie, w tym dziewiętnastowieczne żeliwne prasy i gilotyny, a także stare książki i grafiki związane z naszym miastem. Ale wPiotrowski pewnym momencie natrafiłem na barierę, gdzie przechowywać maszyny, których waga dochodzi do pół tony? Dlatego skoncentrowałem się na drukach, w tym pocztówkach. Namówiłem kolegę hobbystę Grzegorza Płatonowa, by zaprezentować nasze zbiory w formie wydawnictwa. Pozyskaliśmy sponsorów i udało się – mówi Marek Piotrowski.

PłatonowDrugim z autorów książki jest Grzegorz Lech Płatonow, pasjonat i kolekcjoner pamiątek po oddziałach garnizonu Suwałki. Autor dwóch publikacji o odznaczeniach i odznakach suwalskich żołnierzy. Historyk amator.

– Najstarszą pocztówką prezentowaną w naszym wydawnictwie jest litografia z wizerunkiem Soboru Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (obecnie kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa) opatrzona stemplem pocztowym z 12 czerwca 1900 roku. Pozyskałem ją kilka lat temu na bazarze w Kiermusach koło Tykocina.

Autorzy, część pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży książek, chcą przeznaczyć na przygotowanie kolejnego albumu z pocztówkami. W tomie II być może znajdą się widokówki dotyczące okolic Suwałk. Album „Suwałki na starych pocztówkach 1900-1944” jest do nabycia w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, drukarni „Bingo” ul. Utrata 2C, oraz w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. K. Hamerszmita w Suwałkach.
W zbiorach G. L. Płatonowa znaleźć można też pocztówki świąteczne, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu przed Bożym Narodzeniem często przesyłaliśmy rodzinie i znajomym z życzeniami. Pierwsze pocztówki były wysyłane jak listy, w kopertach. Prawdziwą rewolucją w ich historii było dopiero wprowadzenie kart pocztowych, nie wymagających koperty. Adres umieszczano bezpośrednio na pocztówce. Spowodowało to szybkie rozpowszechnienie się tej formy składania życzeń świątecznych. Pierwsze pocztowe karty korespondencyjne (widokówki) z zamieszczonymi na jednej stronie ilustracjami, pojawiły się prawie równocześnie w Anglii, Francji, Niemczech i Austrii ok. 1870. W Rosji Carskiej w tym również w Królestwie Polskim tego typu przesyłki wprowadzono w 1895 r. nazywano „otkrytka”.

W Polsce tradycja składania życzeń na pocztówkach i kartkach pocztowych sięga ponad 100 lat. Twórcą słowa pocztówka jest Henryk Sienkiewicz. Pisarz zgłosił je w konkursie na odpowiednik francuskiego wyrażenia oznaczającego kartkę korespondencyjną w dniu 27 listopada 1900 roku. Na samym początku wysyłano czarno-białe kartoniki. Na jednej stronie znajdował się adres, a na drugiej – życzenia. W latach dwudziestych XX wieku pojawiły się ręcznie malowane pocztówki i zyskały od razu dużą popularność. Ważną rolę odgrywały świąteczne pocztówki w okresie II wojny światowej, ponieważ za ich pośrednictwem ludzie dodawali sobie otuchy i ostrzegali przed zagrożeniem. Pocztówki świąteczne były powszechnie używane w czasach PRL i później do końca XX wieku. Ostatnio powoli zanika zwyczaj wysyłania pocztówek świątecznych z życzeniami. Teraz życzenia przesyła się pocztą e-mailowa, sms-em lub z wykorzystaniem różnych mediów społecznościowych. A pocztówki świąteczne i wszystkie inne widokówki stają się powoli przede wszystkim obiektem zainteresowania kolekcjonerów, fachowo nazywanych filokartystami.

Top