Suwalczanin Mariusz Chmielewski generałem

Suwalczanin Mariusz Chmielewski generałem

Prezydent Andrzej Duda, będący zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP  w przeddzień Święta Wojska Polskiego mianował 21 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralskie. Wśród awansowanych znalazł się suwalczanin płk Mariusz Chmielewski. W 1998 r. ukończył on suwalskie I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej, a następnie studia na Wydziale Cybernetyki  WAT. To drugi generał pochodzący z Suwałk.

– Od wielu lat śledzę postępy i sukcesy uczniów (również mojego) I LO i zawsze szkoła kształciła na wysokim poziomie, a zdolni, ambitni ludzie osiągali wysokie wyniki w nauce i zdobywali wiele nagród, szczególnie w dziedzinach ścisłych – tak płk M. Chmielewski na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego” opowiadał o swoich związkach ze szkołą, której jest absolwentem.

Gen. bryg. dr inż. Mariusz Chmielewski jest zastępcą Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Wcześniej pełnił funkcję Zastępcy Dziekana Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Podczas swej pracy w resorcie Obrony Narodowej wspierał kreowanie kierunków kształcenia i badań z zakresu cyberbezpieczeństwa i informatyki. Przed 20 laty rozpoczął badania oraz kształcenie z zakresu wspomagania dowodzenia, symulacji komputerowej i zastosowania metod sztucznej inteligencji na Wydziale Cybernetyki WAT. W 2012 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu zastosowania metod sztucznej inteligencji i analizy semantyki w identyfikacji sytuacji kryzysowych. Realizował prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie modelowania pola walki, symulacji komputerowej, wspomagania dowodzenia, diagnostyki medycznej i telemedycyny. Za swoja pracę otrzymał wiele nagród przyznanych za osiągnięcia naukowe i wynalazcze na arenie międzynarodowej w dziedzinie biomedycyny i wspomagania dowodzenia.

M.Chmielewski utrzymuje stały kontakt ze swoim rodzinnym miastem, gdzie ma swoją rodzinę. Podczas przyjazdów znajduje czas na wizytę w suwalskim samorządzie i spotkania z władzami miasta oraz młodzieżą szkolną.

fot. DKWOC

https://dwutygodniksuwalski.pl/cybernetyka-w-suwalskim-liceum/

Top