Suwalczanin generałem

Suwalczanin generałem

W przededniu Święta Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda awansował suwalczanina płk. dr. inż. Mariusza Chmielewskiego na stopień generała brygady. To drugi suwalczanin mianowany na generała po odzyskaniu niepodległości przez Polskę.
Gen. bryg. dr inż. Mariusz Chmielewski jest zastępcą Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Wcześniej pełnił funkcję Zastępcy Dziekana Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Podczas swej pracy w resorcie Obrony Narodowej wspierał kreowanie kierunków kształcenia i badań z zakresu cyberbezpieczeństwa i informatyki. W 1998 r. ukończył on suwalskie I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej, a następnie studia na Wydziale Cybernetyki WAT. W 2012 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu zastosowania metod sztucznej inteligencji i analizy semantyki w identyfikacji sytuacji kryzysowych.
M. Chmielewski utrzymuje stały kontakt ze swoim rodzinnym miastem, gdzie ma swoją rodzinę. Podczas przyjazdów znajduje czas na wizytę w suwalskim samorządzie i spotkania z władzami miasta oraz młodzieżą szkolną.
– Od wielu lat śledzę postępy i sukcesy uczniów (również mojego) I LO i zawsze szkoła kształciła na wysokim poziomie, a zdolni, ambitni ludzie osiągali wysokie wyniki w nauce i zdobywali wiele nagród, szczególnie w dziedzinach ścisłych – tak przed dwoma laty płk M. Chmielewski na łamach „DwuTygodnika Suwalskiego” opowiadał o swoich związkach ze szkołą, której jest absolwentem.

Gen. bryg. M. Chmielewski jest drugim generałem pochodzącym z Suwałk mianowanym po 1989 r. W 2016 r. generałem brygady został pochodzący z Suwałk Ryszard Parafianowicz. W czasach II Rzeczpospolitej z Suwałk pochodzili: gen. dywizji Henryk Minkiewicz (najwyższy stopniem polski oficer zamordowany przez Rosjan w Katyniu, pośmiertnie w 2007 r. awansowany do stopnia gen. broni), gen. bryg. Michał Piotr Milewski, gen. bryg. Edmund Kessler i gen. bryg. Aleksander Pajewski. W czasach PRL z Suwałk pochodzili: gen. bryg. Rudolf Dzipanow, gen. dyw. Wacław Roman Jagas i gen. bryg. Marian Sobolewski. Przez polski rząd na uchodźstwie generałem brygady został mianowany suwalczanin Wacław Jacyna.

Top