Wiesław Stelmach, ekonomista i były Skarbnik Miasta Suwałki został Suwalczaninem 2022 Roku. Tytuł przyznało Radio 5 w XIX rozstrzygnięciu Plebiscytu, który od lat organizuje rozgłośnia Radia 5, wybierając osoby szczególnie zaangażowane w rozwój miasta i regionu. Zwycięzcę plebiscytu, spośród osób zgłoszonych przez słuchaczy Radia 5, wybrała kapituła konkursu.

Tytuł przekazany został podczas balu charytatywnego zorganizowany przez fundację „Wieża Serc” w Hali OSIR. Dochód z balu, pochodzący z licytacji podarowanych przedmiotów w wysokości 33 tys. zł trafi na pomoc uzdolnionym dzieciom.

Kapituła plebiscytu doceniała 45-letnią pracę zawodową W. Stelmacha na wielu stanowiskach i w kilku instytucjach: w Urzędzie Wojewódzkim w Suwałkach na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Finansów, dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych, Skarbnika Miasta Suwałk oraz pełniącego obowiązki prezydenta Suwałk po śmierci Józefa Gajewskiego. Zauważony został profesjonalizm i odpowiedzialność. Szczególnie doceniono zaangażowanie na stanowisku Skarbnika w okresie ponad 20 lat i dbałość o zachowanie finansów miasta w jak najlepszym, szczególnie w okresie kryzysu finansów publicznych oraz przebudowy sytemu finansowania.

Zwycięstwa w plebiscycie gratulowali między innymi prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, przewodniczący rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec oraz parlamentarzyści:  Jarosław Zieliński, Mieczysław Baszko i Stefan Krajewski.