Suwalczanie pamiętali o bł. J. Popiełuszce

Suwalczanie pamiętali o bł. J. Popiełuszce

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w upamiętnieniu męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Suwałkach. 19 października zebrani uczestniczyli w mszy świętej odprawionej przez ks. Jaremę Sykulskiego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz złożeniu kwiatów pod obeliskiem przy Konkatedrze św. Aleksandra. Wśród zgromadzonych osób znaleźli się: wicewojewoda podlaski Bogusława Szczerbińska, zastępca prezydenta Suwałk Roman Rynkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, przewodnicząca Oddziału NSZZ „Solidarność” w Suwałkach Bożena Anuszkiewicz oraz działacze związkowi i opozycyjni z lat 80-tych.

Głos zabierali: wicewojewoda podlaska B. Szczerbińska, dyrektor MOPR Leszek Lewoc oraz Piotr Wasilewski, asystent posła Adama Andruszkiewicza, który przeczytał jego list. Mówcy zwrócili uwagę na działalność duszpasterską błogosławionego J. Popiełuszki, który pokazywał że zło należy zwyciężać dobrem i że pozyskiwać ludzi można tylko otwartym sercem. Potwierdza to wyjątkowość postaci, która wpisała się w ideę „Solidarności”. 

 – Był to człowiek, który w swoim krótkim życiu bardzo przysłużył się ojczyźnie. Jego działania, jego postawa będą wspominane i pielęgnowane przez kolejne pokolenia – powiedziała wicewojewoda B. Szczerbińska.

Obchody zorganizowało Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suwałkach oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i suwalska Rada Rycerzy Kolumba. Uroczystość wsparli patronatem honorowym: Urząd ds. Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Biskup Ełcki i Marszałek Województwa Podlaskiego.

Ks. Jerzy Popiełuszko to duchowny  rzymskokatolicki i duszpasterz środowisk ludzi pracy oraz obrońca praw człowieka w PRL. Został  zamordowany 19 października 1984 r. przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Pośmiertnie odznaczony został Orderem Orła Białego. 6 czerwca 2010 roku ogłoszono go Błogosławionym Kościoła Katolickiego.

Top