Suwalczanie mogą zgłaszać uwagi do rozkładu jazdy PKP

Suwalczanie mogą zgłaszać uwagi do rozkładu jazdy PKP
Od 27 lutego do 13 marca pasażerowie mogą zgłaszać swoje uwagi i preferencje odnośnie rozkładu jazdy pociągów, który będzie obowiązywał od 10 grudnia br. Sugestie czy pomysły może zgłosić każdy zainteresowany. Propozycje mogą odnosić się np. do godzin czy terminów kursowania pociągów. Ważne jest, aby bazować na obecnie obowiązującym rozkładzie jazdy, o ocenę którego jednocześnie organizator prosi. Teraz przez blisko połowę dnia suwalczanie nie mają żadnego połączenia kolejowego. Od godz. 17:05 do 4:51 następnego dnia nie ma żadnego pociągu PKP wyjeżdżającego z Suwałk.

Oceniając i składając propozycje na przyszły rozkład jazdy należy mieć na uwadze obecnie prowadzone prace modernizacyjne na liniach kolejowych i na stacji Białystok jak również to, że PKP PLK S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt do rocznego rozkładu jazdy tzw. cykle zamknięciowe. Pobrany ze strony podlaskie.eu i uzupełniony formularz należy przesyłać na adres e-mail: dit.sekretariat@wrotapodlasia.pl bądź w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 15–888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. W tytule e-maila należy wpisać: „Konsultacje społeczne RJP 2023/2024″.

źródło: Departament Infrastruktury i Transportu UMWP

Top