Suwalczanie bez szybkiej diagnostyki?

Suwalczanie bez szybkiej diagnostyki?

W województwie podlaskim przybywa przychodni, w których pacjenci mogą liczyć na szybszą ścieżkę diagnostyczną w przypadku najpowszechniejszych schorzeń. Jak dotąd (stan na 21 lutego)  tej możliwości nie otrzymają mieszkańcy Suwałk . W wykazie opublikowanym na stronie białostockiego NFZ nie żadnej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej z Suwałk, która zawarła umowę na świadczenie usług opieki koordynowanej. Z szybkiej ścieżki diagnostycznej będą mogli skorzystać m.in. mieszkańcy: Białegostoku, Augustowa, Grajewa, Łomży i Raczek.

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podpisuje kolejne aneksy do umów na świadczenie usług opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. Pacjenci otrzymają więcej badań diagnostycznych i możliwości leczenia najczęstszych chorób przewlekłych pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.  

 „Już od marca 2023 r. w województwie podlaskim będzie więcej placówek POZ realizujących opiekę koordynowaną. Na bieżąco rozpatrujemy nowe wnioski. Obecnie mamy 48 umów o realizacje świadczeń w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej. Świadczenia udzielane są w 35 miejscach, a od marca będzie w sumie 50 miejsc. To oznacza, że już 20% świadczeniodawców POZ przystąpiło do tej formy opieki nad pacjentem. Zainteresowanie realizacją opieki koordynowanej jest duże, cały czas otrzymujemy nowe wnioski.

 Celem Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ jest zwiększanie dostępu do opieki koordynowanej w naszym regionie. Stałe poszerzenie katalogu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki oraz pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia. Pierwszą placówką medyczną w województwie podlaskim, która wdrożyła opiekę koordynowaną jest Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Łomży. Ich doświadczenia potwierdzają szereg korzyści dla pacjenta wynikających z realizowania opieki koordynowanej” – mówi Maciej Bogdan Olesiński Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Zainteresowanie pacjentów opieką koordynowaną

„Zainteresowanie pacjentów opieką koordynowaną stale wzrasta. Zdarzają się coraz częściej sytuacje, że pacjenci dopytują czemu członek ich rodziny czy też sąsiad/sąsiadka może korzystać z programu opieki koordynowanej, a oni nie. Dopytują co mogą zrobić, aby móc się dostać do programu. Pacjenci, którzy już się zakwalifikowali do opieki koordynowanej, są szczególnie zadowoleni z lepszych i szybszych możliwości diagnostycznych. Jest to dla nich nowa jakość usług w przychodni POZ” – mówi Kinga Ptaszyńska Koordynator z Łomżyńskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Łomży.

„Program opieki koordynowanej niesie ze sobą szereg korzyści dla pacjenta. Przede wszystkim zapewnia on długoterminowy plan leczenia oraz dostęp do koordynatora, który planuje i monitoruje cały ten proces. Sprawniejszy staje się również przepływ informacji m.in. o stanie zdrowia pacjenta i wynikach jego badań między lekarzem rodzinnym, lekarzami innych specjalizacji i pracowniami diagnostycznymi. Co więcej – w naszej przychodni – pacjent nie musi już szukać lekarzy specjalistów na „własną rękę”, nie musi nawet sam dzwonić, aby umówić wizytę, bo to koordynator przypomina i umawia na nadchodzące wizyty” – dodaje Kinga Ptaszyńska.

 Pacjenci są zadowoleni z lepszych i szybszych możliwości diagnostycznych, które daje opieka koordynowana

Zdecydowanie, ponieważ rozszerzony został katalog świadczeń diagnostycznych lekarza POZ, to zlecenia na badania wypisują bezpośrednio lekarze rodzinni, a pacjent na konsultację specjalistyczną trafia już z wynikami badań. Pół żartem, pół serio, trzeba dodać że od samych badań i konsultacji pacjenci nie stają się zdrowsi, dlatego co ważne w opiece koordynowanej lekarz POZ zleca także bezpłatne porady dietetyka oraz wizyty edukacji zdrowotnej u pielęgniarek POZ. Dzięki temu, pacjent może lepiej poznać swoją chorobę i zasady samokontroli, a personel pielęgniarski i dietetyczny pomaga osiągnąć wyznaczone cele terapeutyczne” – mówi Bartosz Pędziński Dyrektor Łomżyńskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Łomży.

 Wdrożenie opieki koordynowanej to proces

Wprowadzenie tego typu opieki jest dobrowolne. Zainteresowane przystąpieniem do koordynacji placówki POZ muszą się przygotować, spełnić warunki dotyczące zapewnienia dostępu do badań diagnostycznych,  czy też personelu medycznego, jakim są lekarze określonych specjalności medycznych, czy też  dietetycy. Nie bez znaczenia jest także funkcja  koordynatora. Warto podkreślić, iż przychodnie POZ mogą w każdej chwili przystąpić do realizacji opieki koordynowanej u siebie. Nie ma określonych ram czasowych, w których placówki powinny występować do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o rozszerzenie umowy o usługi związane z opieką koordynowaną.

W najbliższym czasie placówki medyczne POZ, które jeszcze nie przystąpiły do realizacji opieki koordynowanej, mają wątpliwości lub pytania zaprosimy na spotkanie informacyjne organizowane przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ. Celem naszego spotkania będzie zachęcenie do realizacji opieki koordynowanej w gabinetach POZ, co pozwoli na zwiększenie dostępności tego typu opieki dla pacjentów z naszego regionu” – mówi Maciej Bogdan Olesiński Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Koordynator jest przewodnikiem pacjenta

Rolą koordynatora w POZ jest wsparcie pacjentów w procesie leczenia. To wsparcie następuje poprzez:

– dbanie o lepszą komunikację na linii lekarz-pacjent,

– przekazywanie informacji pacjentom o kolejnych etapach leczenia (nie tylko w ramach POZ),

– wspomaganie organizacji leczenia w szczególności pacjentów z chorobami przewlekłymi,

– współpracę z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej.

Zadania koordynatora może realizować personel pracujący w placówce medycznej, czyli lekarz, pielęgniarka lub rejestratorka.

„Zarówno ja, jak i moje koleżanki, jesteśmy po to, żeby wesprzeć pacjentów w całym procesie leczenia. Dbamy o jak najlepszą komunikację na linii pacjent – lekarz, czy też pacjent – pielęgniarka/położna i informujemy szczegółowo o kolejnych etapach leczenia. Telefonując lub przychodząc do Łomżyńskiego Centrum Medycznego, pacjent w pierwszej kolejności kontaktuje się z koordynatorem opieki, który pyta w czym może pomóc a następnie prowadzi pacjenta po ścieżce diagnostyczno-leczniczej.

 To my przeprowadzamy wstępne wywiady, zapraszamy pacjentów na badania profilaktyczne, ustalamy terminy wizyt u lekarza, pielęgniarki lub dietetyka, umawiamy wykonanie zleconych badań. W programie opieki koordynowanej zaś, dodatkowo monitorujemy cały proces leczenia. W zależności od tego, czy pacjent potrzebuje recepty, wyrobu medycznego lub wizyty, to umawiamy do lekarza, pielęgniarki lub położnej. W oparciu o wypracowane standardy ustalamy, czy świadczenie będzie realizowane w formie teleporady, czy osobiście, dziś, za kilka dni, czy za kilka tygodni. Jesteśmy od tego, aby pomóc pacjentom odnaleźć się w zawiłościach systemu opieki zdrowotnej, tak aby pacjent jak najszybciej i najsprawniej otrzymał świadczenia jakich potrzebuje” – mówi Kinga Ptaszyńska Koordynator z Łomżyńskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Łomży.

 Konsultacje ze specjalistami i dodatkowe badania

Opieka koordynowana umożliwia pacjentowi z chorobą przewlekłą z zakresu: kardiologii, diabetologii, chorób płuc czy endokrynologii leczenie w jednym ośrodku u różnych specjalistów: kardiologa,  diabetologa, endokrynologa czy pulmonologa. Lekarz POZ ma do dyspozycji szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych. W sytuacjach medycznie uzasadnionych będzie mógł zlecić pacjentom badania, które do tej pory były w zakresie kompetencji lekarza specjalisty, tj.:

– pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG,

– spirometria i spirometria z próbą rozkurczową,

– EKG wysiłkowe, Holter EKG (24, 48, 72 godz.), Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego),

– ECHO serca przezklatkowe,

– BNP (NT-pro-BNP),

– USG Doppler tętnic szyjnych,

– USG Doppler naczyń kończyn dolnych,

– albumina (stężenie albumin w moczu),

– UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu).

W województwie podlaskim świadczenia w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej realizują (stan na 21.02.2023 r.):

Nazwa Miejscowość Adres
1. Przychodnia Rodzinna w Augustowie Augustów Hoża 2b
2. Praktyka Lekarska POZ Augustów 29 Listopada 20
3. NZOZ „Poradnia Rodzinna” Agnieszka Gosk Białystok Andrukiewicza 4/3u
4. Revita Lekarz Rodzinny Magdalena Bielonko Białystok Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 10 17A / 18A
5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Warszawska” Białystok Bukowskiego 1/2
6. NZOZ „Lekarz Rodzinny” Joanna M. Szeląg Białystok Dubois 3/Lok.1
7. Medikon Sp. z o. o. Białystok Edukacyjna 1B
8. Przychodnia Rodzinna Lekarze – Barbara Piekarska, Grzegorz Chudoń, Joanna Zabielska-Cieciuch Spółka Partnerska Białystok Gajowa 75
9. NZOZ ALMA MED W Boćkach Boćki Grunwaldzka 1
10. Przychodnia Rodzinna „Sol-Med” Tamara Drabikowska – Chmara Białystok Jana Pawła Ii 59/14u
11. Poradnia Lekarza Rodzinnego Joanna Redźko-Baszun Białystok Klepacka 4
12. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bacieczki Białystok ·      Kołłątaja 75

·      Komisji Edukacji Narodowej 3

13. Akademicka Praktyka Medycyny Rodzinnej Bielska, Chlabicz, Czarnowski, Ołtarzewska, Sawicka-Powierza Spółka Partnerska Lekarzy Białystok Mazowiecka 33
14. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Podstawowa Opieka Zdrowotna Białystok Mickiewicza 44A
15. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” Przychodnia Na Mieszka Sp.P. Białystok Mieszka I 8c/15
16. Centrum Medycyny Rodzinnej Meva Med Sp. z o. o. Białystok Rzemieślnicza 40/13
17. Przychodnia Evamed Safiejko-Barańska Spółka Jawna Białystok Rzemieślnicza 31
18. NZOZ Przychodnia Lekarska Hipokrates Białystok Szosa Baranowicka 80
19. PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO MEDICUS Białystok Św. Jerzego 22
20. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANUS” Anna Mazur Białystok Transportowa 9/U1
21. Medimed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku Białystok ·      Tuwima 1/2/2

·      42 Pułku Piechoty 131/4

22. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Midmed Dorota Rybińska Brańsk Kościelna 9
23. Nasza Przychodnia Izabela Maria Małyszko, Andrzej Małyszko Spółka Jawna Czarna Białostocka Torowa 1
24. Niepubliczny ZOZ Medicus S.C. Alicja I Dariusz Leończyk Grajewo ·      Os. Południe 9

·      Zabielskiego 6

25. NZOZ Na Zdrowie Praktyka Lekarska M.Woińska, J.Gruszewska Łapy Cmentarna 28
26. Przychodnia Danmed – Lekarze: Bogdan i Joanna Danielscy Spółka Partnerska Łomża Księżnej Anny 29/6
27. Łomżyńskie Centrum Medyczne w Łomży Łomża Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9
28. NZOZ KORAMED Raczki Nowe Osiedle 4
29. Ośrodek Zdrowia w Turośni Kościelnej Turośń Kościelna Białostocka 7
30. Poradnia Rodzinna „Dla Zdrowia” – Lekarze: A.Kalinowska, A.Nadlewska, Z.J.Skakuj Spółka Partnerska Tykocin Kaczorowska 2
31. Betesda Spółka Cywilna Monika-Krysiuk Wnuczko, Krzysztof Wnuczko Wasilków Białostocka 104/U1
32. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. Wyszki Kościelna 2

Źródło: Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ

Top