42 osoby rozliczające się w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach w 2014 roku osiągnęły dochody wyższe niż milion złotych, a właściciel jednej z firm zarobił 7, 5 miliona złotych.

42 suwalskich milionerów osiągnęło łącznie dochody w kwocie 85 mln zł. Najwięcej jest wśród nich handlowców- 13. Dziesięciu prowadzi firmy budowlane. A po siedmiu prowadzi przedsiębiorstwa produkcyjne i firmy transportowe. Czterech jest właścicielami przedsiębiorstw usługowych . Przeciętnie wśród suwalskich milionerów najwyższe dochody osiągają właściciele firm usługowych i budowlanych- po ok. 2,3 mln zł.

Wśród milionerów jest jedna osoba zatrudniona na umowę o pracę. W 2014 roku zarobiła 1,29 mln zł. Powyżej pierwszego progu podatkowego ( ponad 85 528 zł) dochód osiągnęło 731 osób, co stanowi 1,46% ogółu suwalskich podatników, a udział tych osób we wpłatach podatku z zeznań do Urzędu Skarbowego wyniósł aż 69,25% ogółu wpłat.

Liczba podatników rozliczających się w suwalskim US w 2014 r. z dochodami od 50 do 80 tys. zł- 4 505 ( więcej niż przed rokiem)

Liczba podatników z dochodami od 30 do 50 tys. zł- 13 538 ( więcej niż przed rokiem)

Liczba podatników z dochodami poniżej 20 tys. zł- 27 656 ( mniej niż przed rokiem, ale to wciąż blisko 60% wszystkich rozliczających się w suwalskim US)

Liczba podatników nie osiągających dochodów- 4 516 ( mniej niż przed rokiem).

źródło: Grzegorz Krysa. Urząd  Skarbowy w Suwałkach. Podsumowanie danych wynikających z zeznań rocznych za 2014 r.