Z powodzeniem startowali młodzi suwalscy szachiści z klubu Hańcza w mistrzostwach makroregionu lubelsko-podlaskiego rozegranych w Supraślu. Zawody te były jednocześnie kwalifikacją do mistrzostw Polski w roku 2016. Awans wywalczyli:

Maria Pałejko – I miejsce dziewcząt do lat 9.;

Michał Wierzbicki – II miejsce chłopców do lat 13.;

Kinga Wołągiewicz – III miejsce dziewcząt do lat 13.;

Debora Choińska – IV miejsce dziewcząt do lat 13.

Najmłodsi szachiści: Maria Pałejko oraz Paweł Czarniecki, zajęli też III miejsca w IX Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików Strefy Podlasko-Lubelskiej.