Sukces suwalskiego Zespołu Szkół nr 4

Sukces suwalskiego Zespołu Szkół nr 4
Projekt społeczny „Fit & Active” realizowany przez Marikę Bujkowską, Patrycję Krzesicką, Aleksandrę Zackiewicz, Zuzannę Stankiewicz, Julię Warsiewicz, Magdalenę Staszkiewicz i Martynę Pieńczykowską pod opieką Izabeli Klahs-Malinowskiej, został wyróżniony tytułem Srebrnego Wilka 2022 w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii! To tytuł dla najbardziej wyróżniających się projektów społecznych w województwach.
19 maja w Warszawie odbył się Wielki Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii. W ramach tej Olimpiady uczniowie zdobywają kompetencje przyszłości takie jak: zarządzanie projektami, kreatywność, biegłość w rozwiązywaniu problemów, zdolność przetwarzania dużej ilości informacji czy współpraca przy realizacji własnych projektów społecznych. W czasach pandemii koronawirusa, gdy system szkolnictwa stanął przed wieloma wyzwaniami, młodzież uczestnicząca w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii miała szansę rozwinąć umiejętności, które budują ich przewagę na rynku pracy.
Uczestnicy Olimpiady nie tylko walczyli o prestiżowy tytuł Srebrnego czy Złotego Wilka wręczany za najlepsze projekty w regionie i kraju, ale przede wszystkim zyskali ogromne doświadczenie w pracy projektowej potwierdzone Międzynarodowymi Certyfikatami Zarządzania: Project Management Principles, Project Management Fundamentals, Project Management Advanced Training, Digital Skills oraz Marketing Management Principles.
W bieżącym roku szkolnym aż 22 uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach zostało laureatami Olimpiady i uzyskało te prestiżowe certyfikaty, realizując 4 projekty społeczne:
1. Fit & Active – 
2. Podaj łapę – projekt realizowany przez Kingę Giczewską (lider), Patrycję Walicką, Natalię Staszkiewicz, Wiktorię Schyllo, Kingę Pietrołaj i Anitę Karwel
3. OPEN ROAD – projekt realizowany przez Kingę Sienkiewicz (lider), Martynę Burdyn, Dominikę Jurczyk, Sabinę Andruczyk, Elizę Tylendę i Wiktorię Grunwald
4. Zbuduj swoją wartość – projekt realizowany przez Kacpra Ciepielewskiego, Zuzannę Kopiczko i Sylwię Domalewską.
Opiekunami młodzieży były: Izabela Klahs-Malinowska, Katarzyna Barszczewska oraz Urszula Lenkiewicz. 
Warto również wspomnieć, że dwa projekty „Fit & Active” i „Podaj łapę” uzyskały nominację do nagrody Złotych Wilków.
Na podstawie wyników Olimpiady Zwolnieni z Teorii utworzony został Ogólnopolski Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości. W roku szkolnym 2021/2022 tytuł „Szkoła Kompetencji Przyszłości” otrzymało 371 szkół średnich w Polsce, których uczniowie najlepiej poradzili sobie z zarządzaniem projektem społecznym.
Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach zajął 26 miejsce w Polsce oraz 1 miejsce w województwie podlaskim.
źródło: Zespół Szkół nr 4
Top