Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk wspólnie ze swoim zastępcą Ewą Sidorek, wręczyli dziś 147 suwalskim uczniom stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie. Stypendia są przyznawane na podstawie przyjętego przez Radę Miejską „Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych w Mieście Suwałki do 2015 roku”. Jednym z jego zadań było wdrożenie systemu stypendialnego dla uczniów zdolnych. Wartość wręczonych dziś stypendiów opiewa na kwotę 245.000 zł.

W ciągu 3 lat stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie zostało przyznane 376 uczniom (w 2013 r. – 81 uczniom, w 2014 r.– 148 uczniom, w 2015 r. – 147 uczniom). Na ten cel zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości prawie 660 000 zł (w 2013 r. – 148 500 zł, w 2014 r. – 264 500 zł, w 2015 r. 245 000 zł).

– Program wspierania rozwoju uczniów zdolnych w naszym mieście ma za zadanie przynieść określone efekty. Przede wszystkim ma zachęcać uczniów do rozwoju, większego zaangażowania w naukę, pogłębiania wiedzy. Liczba stypendystów pomiędzy 2013, a 2014 wzrosła niemal dwukrotnie. W tym roku stypendystów mamy tyle samo co w roku ubiegłym – podsumował rozdanie stypendiów Prezydenta Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz.

Prezydent Suwałk dodał, że istotne jest to by samorząd dostrzegał osiągnięcia najzdolniejszych uczniów.

Nagrodzenie Was stypendiami to poniekąd działanie dopingujące dla pozostałych uczniów – mówił Czesław Renkiewicz.

W tym roku stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie (uzyskane w roku szkolnym 2015/2015) otrzymało łącznie 147 uczniów: 63 ze szkół podstawowych, 72 z gimnazjów i 12 ze szkół ponadgimnazjalnych.

Wysokość stypendium (miesięcznie) w szkole podstawowej to do 150zł, w gimnazjum do 200zł, a w szkole ponadgimnazjalnej do 250 zł. Stypendium jest przyznawane na 10 miesięcy.

Wyjątkiem są maturzyści, którym stypendium wypłaca się jednorazowo w kwocie 2 500 zł do 31 sierpnia każdego roku.

Lista wszystkich stypendystów.
Poza wsparciem finansowym w postaci stypendium Prezydenta Miasta Suwałk Miasto wspiera uczniów zdolnych zapewniając im dodatkowe zajęcia w szkołach (realizowane m.in. w ramach projektów finansowanych ze środków UE), wspierając realizację małych projektów szkolnych finansowanych z budżetu Miasta, których celem jest m.in. rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, stymulowanie ich aktywności twórczej i kreatywności. W bieżącym roku szkolnym Program Małych Projektów Szkolnych kontynuowany będzie pod nazwą konkurs „Rozwijam swoje pasje”. Szkoły mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania do 15 października 2015 r. Tak jak w roku poprzednim Miasto finansować będzie projekty i inicjatywy uczniowskie (w 2014 r. Miasto Suwałki przekazało na ten cel 45.000 zł, a w 2015 r. planowane jest wydatkowanie 50.000 zł).

Dodatkowo Miasto Suwałki finansuje wiele innych programów: program zajęć logopedycznych,  „Aby język giętki…”, program „Mam 6 lat. Idę do szkoły”  i jego kontynuacja od 2015 r.  „A ja lubię chodzić do szkoły”. W ramach ww. programów zorganizowane zostały m. in. zajęcia logopedyczne, szachowe i gimnastyka korekcyjna. W roku szkolnym 2013/2014 w suwalskich szkołach jest realizowany program „Sprawdzian i egzamin – dam radę” i „Matura klucz do sukcesu”. W ramach ww. programu uczniom klas VI szkół podstawowych, klas III gimnazjum i klas maturalnych przyznane zostały dodatkowe godziny dydaktyczne na oddział (maksymalnie 3) w celu lepszego przygotowania do egzaminów zewnętrznych. Ze środków miejskich finansowane były zajęcia dodatkowe w przedszkolach m.in. matematyczne, szachowe, gimnastyki korekcyjnej, ruchowe, języka angielskiego i rytmiki. Koszt realizacji ww. programów to około 1 milion złotych.