Powołana przez Prezydenta Miasta Suwałk Komisja stypendialna zarekomendowała 148 uczniów do przyznania stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce i/lub sporcie (uzyskane w roku szkolnym 2014/2015): 64 ze szkół podstawowych, 72 z gimnazjów i 12 ze szkół ponadgimnazjalnych.

Prezydent Miasta Suwałk – Czesław Renkiewicz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji stypendialnej podjął decyzję o przyznaniu ww. uczniom stypendiów.

Łącznie, w formie stypendium Prezydenta Miasta Suwałk za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie uzyskane w roku szkolnym 2014/2015, zostanie wypłacona uczniom kwota 245.000 zł.

Uroczystość wręczenia maturzystom stypendiów Prezydenta Miasta Suwałk za szczególne osiągnięcia w nauce odbędzie się 21 sierpnia 2015 r. o godz. 900 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Suwałkach, natomiast w dniu 10 września 2015 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul. Mickiewicza 3 odbędą się uroczystości, podczas których pozostałym uczniom wręczone zostaną stypendia Prezydenta Miasta Suwałk, tj.:

  1. 1000 za szczególne osiągnięcia w nauce oraz
  2. 1300 za szczególne osiągnięcia w sporcie.

Stypendia zostały przyznane na okres 10 miesięcy (od IX 2015 r. do VI 2016 r.) i będą wypłacane do 15 każdego miesiąca.

Wyjątkiem są maturzyści – stypendium wypłaca się im jednorazowo w kwocie 2 500 zł do 31 sierpnia.

Lista osób, którym przyznano stypendia