Końcówka roku to czas, gdy można ubiegać się o stypendia i nagrody w dziedzinie kultury oraz o stypendia artystyczne w Suwałkach. Stypendium kulturalne adresowane jest do wszystkich osób, które chciałyby zrealizować istotny dla miasta projekt z dziedziny muzyki, filmu, literatury, malarstwa, rzeźby, itp. W efekcie prac powinno powstać kompletne dzieło lub utwór np. film, album muzyczny. O stypendium mogą starać się osoby fizyczne, indywidualnie lub zespołowo. Wnioski przyjmowane są do 30 listopada 2023 r. w suwalskim Urzędzie Miejskim.

Nagrody natomiast przyznawane są osobom fizycznym i prawnym za szczególne osiągnięcia na polu kultury. Mogą je otrzymać m.in. twórcy, artyści, organizatorzy i promotorzy działalności kulturalnej, nauczyciele szkół artystycznych. Termin składania wniosków to 15 grudnia 2023 roku.

Do 15 grudnia można również składać wnioski o stypendium artystyczne dla dzieci i młodzieży. Jest to forma wsparcia finansowego dla uzdolnionych artystycznie uczniów suwalskich szkół, którzy odnoszą sukcesy w swojej dziedzinie, na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Szczegóły znaleźć można na poniższych podstronach:

https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/nagrody-i-stypendia,3574/stypendia-w-dziedzinie-kultury,2574441

https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/nagrody-i-stypendia,3574/nagrody-w-dziedzinie-kultury,2574405

https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/nagrody-i-stypendia,3574/stypendia-artystyczne,2585712