Stypendia dla najlepszych uczniów

Stypendia dla najlepszych uczniów

Dwóch uczniów suwalskich szkół: Patryk Sokół z Zespołu Szkół Technicznych i Michał Walczuk z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej otrzymało stypendia przyznane przez zarząd województwa podlaskiego. Więcej stypendiów od suwalczan otrzymali uczniowie z: Wysokiego Mazowieckiego (3 stypendia), Łomży (4 stypendia) i Białegostoku (34 stypendia).

3 listopada, zarząd województwa przyznał stypendia za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022 pięćdziesięciorgu uczniom z regionu. Otrzymali je laureaci konkursów, olimpiad lub turniejów na szczeblach wojewódzkim, ogólnopolskim bądź międzynarodowym mający najwyższe średnie ocen za naukę. Kwota wsparcia wynosi 4 tys. zł dla jednego stypendysty. Jest przyznane za 10 miesięcy nauki w poprzednim roku szkolnym i zostanie wypłacone jednorazowo.

źródło: podlaskie.eu

Top