Stulecie Edwarda F. Szczepanika

Stulecie Edwarda F. Szczepanika

Dzisiaj mija 100 lat od urodzin Edwarda Franciszka Szczepanika, ostatniego premiera RP na uchodźstwie, Honorowego Obywatela Suwałk. Urodził się on 22 sierpnia 1915 roku w Suwałkach w rodzinie Franciszka i Władysławy Szczepaników. Tak po latach wspominał Suwałki swojego dzieciństwa: „ to miasto, które żyło wojskiem, a wojsko żyło miastem. Taka sytuacja sprzyjała oczywiście wspaniałym kontaktom pomiędzy wojskiem i ludnością, dawała bardzo duży bodziec do rozwoju gospodarczego, kulturalnego, pod każdym względem. Młodzi oficerowie brali udział w naszych balach, byli konkurentami do tych samych panien, które uczyły się w sąsiednim gimnazjum Konopnickiej, a żony tych oficerów były albo naszymi nauczycielkami tańca, albo aktorkami.”

Edward F. Szczepanik uczył się w Gimnazjum im. Karola Brzostowskiego. Adam Sudoł w książce „ Edward Franciszek Szczepanik. Ostatni premier rządu RP na uchodźstwie” tak opisuje jego lata szkolne: „ E.Szczepanik, pomimo że wybrał gimnazjum matematyczno- przyrodnicze, to z własnej woli, poza programem, nauczył się łaciny. Fakt, że szkoła nie była przepełniona, liczyła ok. 250 chłopców, sprzyjał indywidualizacji procesu nauczania i wychowania. Przyszły premier od najmłodszych lat szkolnych był związany z harcerstwem. W suwalskiej szkole powszechnej rozpoczynał swoja aktywność w gromadzie zuchowej, potem był harcerzem, należał też do drużyny starszych harcerzy, których nazywano Gromadą Śledzi.” Po zdanej z wyróżnieniem maturze Edward Szczepanik rozpoczął studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W suwalskim Archiwum Państwowym zachował się protokół jego egzaminu dojrzałości z 19. czerwca 1933 r. Suwałki, po ponad półwiecznej przerwie, odwiedził w 1992 roku. Otrzymał wtedy tytuł Honorowego Obywatela Suwałk. Potem jeszcze kilkakrotnie przyjeżdżał do rodzinnego miasta, zawsze odwiedzał swoja szkołę I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej. Dla najlepszego absolwenta tej szkoły ufundował doroczne stypendium. Zmarł 11. października 2005 r. Jego prochy zostały uroczyście złożone na cmentarzu w Lewes ( Anglia) i w Suwałkach ( 12.11.2005 r.).

Dzisiaj mija 100 lat od urodzin Edwarda Franciszka Szczepanika, ostatniego premiera RP na uchodźstwie, Honorowego Obywatela Suwałk. Urodził się on 22 sierpnia 1915 roku w Suwałkach w rodzinie Franciszka i Władysławy Szczepaników. Tak po latach wspominał Suwałki swojego dzieciństwa: „ to miasto, które żyło wojskiem, a wojsko żyło miastem. Taka sytuacja sprzyjała oczywiście wspaniałym kontaktom pomiędzy wojskiem i ludnością, dawała bardzo duży bodziec do rozwoju gospodarczego, kulturalnego, pod każdym względem. Młodzi oficerowie brali udział w naszych balach, byli konkurentami do tych samych panien, które uczyły się w sąsiednim gimnazjum Konopnickiej, a żony tych oficerów były albo naszymi nauczycielkami tańca, albo aktorkami.”

Edward F. Szczepanik uczył się w Gimnazjum im. Karola Brzostowskiego. Adam Sudoł w książce „ Edward Franciszek Szczepanik. Ostatni premier rządu RP na uchodźstwie” tak opisuje jego lata szkolne: „ E.Szczepanik, pomimo że wybrał gimnazjum matematyczno- przyrodnicze, to z własnej woli, poza programem, nauczył się łaciny. Fakt, że szkoła nie była przepełniona, liczyła ok. 250 chłopców, sprzyjał indywidualizacji procesu nauczania i wychowania. Przyszły premier od najmłodszych lat szkolnych był związany z harcerstwem. W suwalskiej szkole powszechnej rozpoczynał swoja aktywność w gromadzie zuchowej, potem był harcerzem, należał też do drużyny starszych harcerzy, których nazywano Gromadą Śledzi.” Po zdanej z wyróżnieniem maturze Edward Szczepanik rozpoczął studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W suwalskim Archiwum Państwowym zachował się protokół jego egzaminu dojrzałości z 19. czerwca 1933 r. Suwałki, po ponad półwiecznej przerwie, odwiedził w 1992 roku. Otrzymał wtedy tytuł Honorowego Obywatela Suwałk. Potem jeszcze kilkakrotnie przyjeżdżał do rodzinnego miasta, zawsze odwiedzał swoja szkołę I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej. Dla najlepszego absolwenta tej szkoły ufundował doroczne stypendium. Zmarł 11. października 2005 r. Jego prochy zostały uroczyście złożone na cmentarzu w Lewes ( Anglia) i w Suwałkach ( 12.11.2005 r.).

Top