Strażnicy miejscy  patrolując rejon ul. Nowomiejskiej natknęli się na osłabionego nietrzeźwego bezdomnego, który miał problemy z poruszaniem się o własnych siłach.

Mężczyznę dowieziono do Izby Wytrzeźwień, gdzie udzielono mu pomocy. Strażnicy powiadomili również stosowne służby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Suwałkach.

Dzięki podjętym działaniom i pomocy służb miejskich bezdomny mężczyzna znalazł dach nad głową w Domu dla osób bezdomnych i najuboższych „Monar – Markot” w Garbasiu.

Takich osób w tym okresie jak również zimą może być więcej, dlatego Straż Miejska w Suwałkach apeluje by zgłaszać miejsca, w których przebywają bezdomni (telefon alarmowy 986). Każda informacja może uratować takie osoby przed poważnym wyziębieniem lub zamarznięciem.