Patrol Straży Miejskiej w Suwałkach wspólnie z przedstawicielem wolontariatu pomógł bezdomnej kobiecie. Do zdarzenia doszło w dniu 4 listopada 2015 r. w godzinach popołudniowych. W związku z dokonanymi dzień wcześniej ustaleniami przy współpracy z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – patrol strażników miejskich udał się w rejon ul. Szpitalnej, gdzie w „pustostanie” zastał trzy osoby bezdomne. Dwóch mężczyzn i kobietę. Kobieta nie była w stanie przemieszczać się o własnych siłach z powodu dysfunkcji kończyn dolnych. Strażnicy powiadomili służby medyczne. Kobieta trafiła do szpitala.

Pamiętajmy o osobach bezdomnych, dla których nadchodzący okres zimowy, jest szczególnie ciężki. Straż Miejska przypomina, że na terenie Suwałk funkcjonują placówki, gdzie osoby bezdomne mogą otrzymać pomoc.

Panujące warunki atmosferyczne, coraz niższa temperatura mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia osób bezdomnych, samotnych i starszych. Na wyziębienie narażone są szczególnie osoby będące pod wpływem alkoholu. Osoby bezdomne bardzo często szukają schronienia w piwnicach, klatkach schodowych, altankach śmietnikowych.

Przyczyny bezdomności są bardzo różne. Wśród osób bezdomnych znajdują się ci, którzy taki sposób życia sami sobie wybrali, ale także ci, którzy zostali bezdomnymi wbrew swojej woli. Niemniej jednak, każdej z tych osób należy się pomoc i zainteresowanie. Dlatego też, apelujemy do mieszkańców miasta o zainteresowanie się losem takich osób, które nadchodzące miesiące spędzą szukając schronienia przed zimnem.

O miejscach przebywania osób bezdomnych należy powiadomić odpowiednie instytucje, które mają możliwość udzielić tym osobom pomocy są to m.in. Straż Miejską, Policję i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przypominamy, że na terenie miasta funkcjonują placówki pomocowe dla osób bezdomnych.

Noclegownia przy ul. Sportowa 24, tel. 87 566 -52-11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 23 października 20, tel. 87 562-89-70

Dział Pomocy Kryzysowej przy ul. 23 Października 20, tel. 87 565-28-91

Komenda Miejska Policji przy Pułaskiego 26, tel. 997, 112, 87 564 -14-61

Straż Miejska przy ul. Noniewicza 71 a, tel. 986, 87 563-15-20

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Pułaskiego 73, tel. 998, 87 566-02-04

Jadłodajnia im. Kazimierza Hamerszmita przy Parafii Św. Aleksandra przy ul. E. Plater 2, tel. 517 792-395

„Caritas” Diecezji Ełckiej Parafialny Zespół przy Parafii Św. Aleksandra przy ul. E. Plater 2a

„Caritas” Diecezji Ełckiej Parafialny Zespół przy parafii Bożego Ciała przy ul. 11 listopada 6, tel. 87 567-77-39