Stanowisko Rady Miejskiej

Stanowisko Rady Miejskiej
Stanowisko Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zamierzenia inwestycyjnego, obejmującego budowę nowej siedziby Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – Mediateki

 

Rada Miejska w Suwałkach widzi potrzebę i popiera inicjatywę budowy nowej siedziby Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – Mediateki. Budynek, w którym obecnie mieści się główna siedziba Biblioteki Publicznej w Suwałkach, nie jest przystosowany do prowadzonej tam działalności. Pomijając fakt, że wymaga generalnego remontu, szczególnie dachu, jest zbyt mały powierzchniowo. Powoduje to konieczność rozproszenia działalności biblioteki w jej trzech filiach oraz Midicentrum i Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności „SOWA”. Przystosowanie obecnego obiektu oraz jego filii do nowoczesnych standardów wymaga wielomilionowych nakładów, a i tak nie gwarantuje osiągnięcia zakładanych efektów.

Nowa siedziba Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – Mediateka będzie budynkiem nowoczesnym, spełniającym standardy architektoniczne i termoenergetyczne XXI wieku. Wypełniać będzie cele Strategii Suwałki 2030 – „Silni mieszkańcy”, zapewniając rozwój kultury czytelniczej i dojrzałości informacyjnej mieszkańców. Znajdzie się tam bowiem nie tylko komfortowa wypożyczalnia książek, ale również czytelnia multimedialna, sala do spotkań, nowoczesne pracownie dla młodych czytelników oraz pomieszczenia dla organizacji pozarządowych (i na ich działania). Nowa biblioteka zaprosi mieszkańców Suwałk (i regionu) do udziału w różnych rodzajach aktywności i formach spędzania wolnego czasu. Zapewnią to czytelnie, pracownie multimedialne, przestrzeń na spotkania z pisarzami i innymi wybitnymi osobami, miejsce na kameralne koncerty, na przysłowiowe posiedzenie przy kawie w towarzystwie znajomych i przyjaciół. W obecnej siedzibie biblioteki nie ma warunków, aby takie przedsięwzięcia realizować.

Rada Miejska w Suwałkach dostrzega też potrzebę skonsolidowania i zoptymalizowania oddziałów biblioteki w przestrzeni miejskiej. Wszystkie jej filie biblioteczne, Midicentrum oraz SOWA znajdą się w nowym budynku. Usprawni to funkcjonowanie biblioteki, a także przyczyni się do zmniejszenia kosztów, które obecnie ponoszone są na wynajem pomieszczeń.

Na podkreślenie zasługuje też fakt możliwości sfinansowania budowy nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Suwałkach ze środków zewnętrznych, tj. nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

Rada Miejska w Suwałkach wyraża zadowolenie z zainteresowania mieszkańców miasta Suwałk działalnością Biblioteki Publicznej w Suwałkach i wyraża przekonanie o zasadności budowy nowego obiektu w Suwałkach – Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – Mediateki.
Top