Sytuacja na suwalskim rynku pracy

Bezrobocie w Suwałkach należy do niższych w województwie podlaskim, ale bezrobotnych nieznacznie przebywa, tak wynika z informacji Powiatowego Urzędu Pracy. GUS podaje, że stopa bezrobocia w Suwałkach na koniec ubiegłego roku wynosiła 5,6% i była o 0,3% wyższa niż na koniec 2022 r. O tym, jaka jest aktualna sytuacja na suwalskim rynku pracy rozmawiamy z Kamilem Czarniawskim, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

– Teraz bezrobocie w Suwałkach jest wyższe niż średnia krajowa, ale niższe niż średnia w województwie podlaskim
– W styczniu tego roku liczba bezrobotnych w Suwałkach zwiększyła się o 108 osób. Suwalski PUP ma kilkadziesiąt ofert pracy dla pracowników ogólnobudowlanych, pokojowych, psychologów, kierowców, nauczycieli, drobiarzy, spawaczy, stolarzy czy referentów prawnych
– Na rynku pracy jest zastój. Większość lokalnych przedsiębiorców nie planuje wzrostu zatrudnienia w tym roku

– Ilu mamy bezrobotnych w Suwałkach?
– Na koniec grudnia 2023 r. zarejestrowanych było 2 174 osoby bezrobotne, z których 1 592 pochodziło z miasta. Stopa bezrobocia w Suwałkach na 31.12.2023 r. wynosiła 5,6% (natomiast na koniec grudnia 2022 r. – 5,3%). Według stanu na 9 lutego tego roku zarejestrowanych było ogółem 2 324 bezrobotnych, z czego 1 700 to mieszkańcy miasta.

– Czy grozi nam znaczące zmniejszenie zatrudnienie w suwalskich firmach?
– Badanie pracodawców przeprowadzone przez urząd w 2023 r. wskazuje, że na szczęście nie są planowane zwolnienia grupowe u lokalnych przedsiębiorców. Sytuację, w jakiej znajduje się dana firma większość określiła jako stabilną, aczkolwiek większość ankietowanych zaznaczyła też, że w roku 2024 nie planuje wzrostu zatrudnienia. Widoczne jest to również w liczbie otrzymanych ofert pracy, jakimi dysponuje urząd. W styczniu tego roku liczba miejsc pracy wahała się od 50 do 67. Oczywiście pojawiają się w przestrzeni publicznej też informacje, że w niektórych firmach dochodzi lub też ma dojść do zwolnień większej liczby osób. Sytuację cały czas monitorujemy i sprawdzamy. Mimo różnych wahań na rynku pracy, poza nielicznymi przypadkami, nie dochodziło do masowych zwolnień, upadłości firm czy innych niekorzystnych zdarzeń. Dodatkowo, z każdym rokiem obserwujemy bardzo duże zainteresowanie rozwojem i kształceniem już zatrudnionych pracowników w lokalnych firmach. Urząd co roku posiada środki na szkolenia zatrudnionych pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawcy decydując się na kształcenie swoich pracowników, dodając im nowych uprawnień, kompetencji, czy umiejętności, pokazują nam, że nie planują zwalniać tych osób z pracy.

– Jakie oferty mogą znaleźć w PUP osoby poszukujące pracy?
– Mimo, że miejsc pracy jest na chwilę obecną kilkadziesiąt, to myślę, że każdy zainteresowany pracą powinien znaleźć coś dla siebie. Posiadamy oferty pracy m.in. dla: pracowników ogólnobudowlanych, pokojowych, psychologów, kierowców, nauczycieli, drobiarzy, spawaczy, stolarzy czy referentów prawnych. Wszystkie aktualne oferty pracy są zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce – Oferty pracy w powiecie. Dodatkowo, wraz z rozpoczęciem roku, pojawiło się sporo ciekawych ofert na odbycie stażu na stanowiskach, m.in.: urzędnik ds. podatków, pracownik biurowy, opiekun w żłobku, recepcjonista, dziennikarz. Wszystkie oferty stażu są dostępne dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, a o szczegóły proszę dowiadywać się u swoich pośredników pracy.

– Jakie jeszcze PUP ma propozycje dla osób poszukujących pracy?
– Już pod koniec stycznia tego roku rozpoczęliśmy realizację działań w ramach projektu współfinansowanego z EFS+ pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Suwałkach – 2024”. W ramach projektu oferujemy staże, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne, a w terminie późniejszym uruchomimy nabór wniosków na refundację wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, dotację na podjęcie działalności gospodarczej. Ponadto, będą zorganizowane szkolenia dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia, mające na celu uzyskanie kwalifikacji cyfrowych potwierdzone certyfikatem ECDL. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony: www.suwalki.praca.gov.pl lub znalezienie profilu PUP w Suwałkach na Facebooku, na których pojawiają się wszystkie aktualności dotyczące działania PUP.

– Dziękujemy za rozmowę.