5 urządzeń: defibrylator, 2 respiratory, 2 urządzenia do kompresji klatki piersiowej o łącznej wartości 250 tys. zł suwalskiej  Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przekazał  wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Sprzęt ten pochodzi  ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). To wsparcie Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz działaniami podejmowanymi na rzecz uchodźców. Sprzęt medyczny trafi do zespołów ratownictwa medycznego czynnie zaangażowanych w udzielanie pomocy osobom przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej w wyniku wojny.

źródło: PUW Białystok