Sprawdź swoją SKM

Sprawdź swoją SKM

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego przypomina, że Suwalskie Karty Mieszkańca, których wydawanie rozpoczęło się w listopadzie 2021 roku nie mają nadrukowanej daty ważności. Termin ważności danej karty można sprawdzić na stronie internetowej https://skm.suwalki.eu/ w zakładce „Twoje ulgi” poprzez wpisanie sześciocyfrowego numeru karty lub w aplikacji „Suwalska Karta Mieszkańca”, po zainstalowaniu jej na swoim telefonie. Brak nadrukowanej na Karcie daty ważności nie oznacza, że karta jest bezterminowa.

Co to jest SKM?

Suwalska Karta Mieszkańca to kompleksowy program działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Suwałk. SKM uprawnia do wielu zniżek i preferencji, m.in. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży, tańszych biletów do Aquaparku
i innych obiektów sportowych miasta Suwałki, a także do zniżek przy zakupie biletów wstępu do Suwalskiego Ośrodka Kultury i Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności prowadzonej przez Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej. Posiadanie Karty uprawnia również do korzystania z bezpłatnych przedszkoli prowadzonych przez miasto Suwałki i zniżki w Żłobku Miejskim. Wysokość zniżek jest zależna od grupy, do której jest skierowana.

Podzakładka na stronie UM dot. SKM: https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/dla-mieszkanca,57/suwalska-karta-mieszkanca,2574003

Strona SKM: https://skm.suwalki.eu/

SKM dostępna jest również w formie aplikacji. Aplikacja Suwalska Karta Mieszkańca to mobilna wersja karty plastikowej.

Top