Muzeum Okręgowe zaprasza 24 czerwca o godzinie 18.00 w Resursie na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Salon myśli od książek zależnych”. Gościem wieczoru będzie profesor Bohdan Cywiński, historyk, polonista, profesor nauk humanistycznych, autor książek m.in. „Rodowody niepokornych”, „Obok Orła znak Pogoni. Wokół powstania styczniowego na Litwie i Białorusi” i „Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej”. Pierwsza z nich kształtowała postawy ideowe polskiej opozycji przed 1989 rokiem. „Szańce kultur” ukazują relacje pomiędzy imperialną Rosją a otaczającymi ja narodami, które broniły się przed rusyfikacją w różny, uzależniony od siły własnej kultury i uwikłań politycznych, sposób.
We Wprowadzeniu do „Szańców kultur” profesor Bohdan Cywiński napisał:
„Rozpoznanie własnych tożsamości – osobistych i zbiorowych – jest mądrością, którą czerpie się z kultury. Czasem bywa to trudne i czasochłonne, innym razem boli i odbiera spokój, zawsze jednak wzbogaca widzenie samego siebie oraz otaczającego świata i wskazuje sens możliwych działań”.