W Cinema Lumiere w Suwałkach odbyło się kolejne spotkanie profilaktyczne pn. „Życiowe dylematy – konsekwencje wyborów”. Szczególnie dziękujemy młodzieży z LO ZDZ w Suwałkach za przeprowadzenie debaty.

Suwalscy policjanci, kontynuując wieloletnią tradycję promowania bezpieczeństwa wśród młodzieży szkolnej zaproponowali innowacyjną metodę spotkania i rozmowy na trudne tematy. W piątek, 30 października w Cinema Lumiere pracownicy i policjanci z Wydziału Prewencji KMP w Suwałkach zorganizowali spotkanie profilaktyczne z udziałem pracowników Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Suwałkach oraz psychologa z Sekcji Psychologów KWP w Białymstoku, na które zaprosili dwustu uczniów szkół ponadgimnazjalnych.Wyświetlono film „11 minut”, który przedstawiał losy różnych osób uwikłanych w ryzykowny styl życia. Zaprezentowano także film wyróżniony w konkursie „Prosto ze szkoły” przygotowany przez uczennice Gimnazjum nr 7 w Suwałkach.  Po filmach młodzież z II klasy LO o profilu mundurowym ZDZ w Suwałkach przeprowadziła debatę, na której pojawiły się dwa obozy. Jeden obóz reprezentował zwolenników zdrowego stylu życia. Natomiast drugi stanowili zwolennicy ryzykownego stylu życia.Następnie wszyscy obecni na sali kinowej mieli okazję wysłuchać prelekcji, przygotowanych przez zaproszonych ekspertów na temat używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym skutków prawnych.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników.