Wczoraj, w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. K. Hamerszmita, odbyło się trzecie w tym roku otwarte spotkanie Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk z mieszkańcami naszego miasta. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt Suwalczan, większość pytała o sprawy bezpośrednio związane z ich miejscem zamieszkania. Były pytania o drogi osiedlowe i rozwiązania komunikacyjne, dopłaty do przechodzenia na alternatywne źródła ogrzewania czy pomoc dla bezdomnych i wolno żyjących kotów.

Czesław Renkiewicz podziękował osobom, które zdecydowały się wziąć udział w spotkaniu, które zaczęło się od przedstawienia przez prezydenta Suwałk ogólnej wizji rozwoju Suwałk w przyszłych latach.

Następnie Czesław Renkiewicz poprosił o zadawanie pytań zgromadzonych na sali suwalczan.

Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę na to, że na ulicy Leśnej panuje wzmożony ruch pojazdów ciężarowych i spytał o możliwość zorganizowania innej trasy przejazdu dla ciężarówek. Na spotkanie przyszła również liczna grupa mieszkańców, która chciała poznać harmonogram budowy dróg na osiedlu Hańcza.

– W uzgodnieniu z suwalskimi radnymi przygotowaliśmy program budowy dróg osiedlowych na najbliższych kilka lat. Jego łączna wartość opiewa na blisko 100 milionów złotych– mówił Czesław Renkiewicz, który przedstawił zapisy znajdujące się dokumencie dot. budowy ulic na osiedlu Hańcza

Kolejną kwestię podniosły mieszkanki ul. Augustowskiej, które nie zgadzają się na rozwój jednego z przedsiębiorstw leżących w okolicy ich domów. Padło również pytanie o możliwość wybudowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mereckiego z Wojska Polskiego.

– Przyjrzymy się tej sprawie i w najbliższym czasie przedstawimy informację czy wybudowanie sygnalizacji w tym miejscu jest możliwe – zapewnił Tomasz Drejer, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni. Prezydent Suwałk zapewnił, że o ile będzie taka techniczna możliwość, to sygnalizacja w tym miejscu powstanie.

Pytano również o takie sprawy jak modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 9, nowy przebieg ul. Buczka w strefie przemysłowej oraz zagwarantowanie opieki dla bezdomnych i wolno żyjących kotów.

– Dziękuję Państwu, że zdecydowaliście się spotkać z nami i bezpośrednio porozmawiać na tematy Wam bliskie. Mam nadzieję, że nasi mieszkańcy równie chętnie przyjdą na kolejne spotkania organizowane w innych częściach Suwałk – podsumował spotkanie Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.