SODN wzmacnia edukację ekologiczną

SODN wzmacnia edukację ekologiczną

Zgodnie z ogólną zasadą, że nauczanie ekologii warto zacząć jak najwcześniej oraz, że edukacja taka powinna trwać niemal nieustannie, pracownicy Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zorganizowali szkolenie w ramach wzmocnienia edukacji ekologicznej w przedszkolach i szkołach. W miejskim Ratuszu zebrało się kilkadziesiąt osób reprezentujących poszczególne szkoły i przedszkola, by w kolejnej edycji szkolenia przysposobić sobie aktualną wiedzę z zakresu dbałości o środowisko, celem przekazania uczniom i wychowankom.

Szkolenie poprzedziło wystąpienie zastępcy prezydenta Suwałk Romana Rynkowskiego, który podziękował SODN-owi za inicjatywę oraz życzył wykorzystania wiedzy przez uczestników.

Wprowadzając w tematykę zajęć Zbigniew Roman De-Mezer powiedział:

W zakresie przedmiotowym seminarium pn. „Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne” znalazło się bardzo wiele elementów, bowiem uczenie się ekologii to nie tylko trend, ale przede wszystkim przejaw troski o wspólną przyszłość. Nauka myślenia o środowisku naturalnym to także okazja, by wprowadzać najmłodszych w świat ponadczasowych wartości, takich jak szacunek dla ludzi, zwierząt i roślin, odpowiedzialność za słabszych oraz mądre zarządzanie dobrami, którymi dysponujemy.

Głos  zabrał także obecny na szkoleniu przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, który nawiązał do współpracy szkoły z rodzicami, by zachęcać do bezpośredniego kontaktu dzieci z przyrodą:

– Słuchając nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej można usłyszeć, że dzieci mało wiedzą o pochodzeniu żywności. Na pytanie skąd się bierze mleko odpowiadają – z kartonu, a chleb – ze sklepu. Nie rozumieją tego, że człowiek uprawia ziemię oraz hoduje zwierzęta. Mówmy dzieciom o tym, że jajko złożyła kura, a ser powstał z mleka od krowy. Uczmy także oszczędzania żywności i segregacji odpadów. Jeśli sami jesteśmy przykładem dbałości o przyrodę, to jesteśmy o krok od tego, że dzieci będą nas naśladować.

***

Od 1 września 2020 roku, zgodnie z poleceniem ministerstwa, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mają omawiać najistotniejsze problemy klimatyczne i ochrony środowiska w ramach innych przedmiotów. Podczas zajęć dzieci kształtują właściwe nawyki, ucząc się oszczędzania energii, wody, surowców, segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów, a także ekologicznego postępowania z wytworami technicznymi.

Top