Śniadanie miłosierdzia

Śniadanie miłosierdzia

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego w suwalskiej parafii konkatedralnej św. Aleksandra odbyło się śniadanie dla osób objętych pomocą przez parafialny Caritas i wszystkich chętnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Spotkanie zorganizował Parafialny Caritas, we współpracy z właścicielami i pracownikami  restauracji Rozmarino. Wcześniej mszę św. odprawił proboszcz parafii św. Aleksandra, ks. Antoni Skowroński.

Niedziela Miłosierdzia Bożego jest świętem patronalnym Caritasu. W parafii rzymskokatolickiej św. Aleksandra działa Parafialny Zespół Caritas, który pomocą charytatywną obejmuje ponad 200 osób, prowadzi różne zbiórki i pomoc doraźną; wspiera uchodźców z Ukrainy, itp. Przy parafii prowadzona jest też jadłodajnia, z której codziennie korzysta prawie 90 osób, a także „świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży” i „Stowarzyszenie pomocy dzieciom specjalnej troski”.

źrodło. Parafia św. Aleksandra w Suwałkach

 

Top