40 osób złożyło deklarację chęci wzięcia udziału w projekcie „Innowacyjne Suwałki – słoneczne miasto” polegającym na dofinansowaniu do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych, które będą produkowały prąd elektryczny. Koszt realizacji projektu przekroczy 1 milion złotych. 40% kwoty to dofinansowanie, które będzie pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków do programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” polegającego na zakupie i montażu systemów fotowoltaicznych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej dla potrzeb jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W związku z tym w dniach od 17.08.2015r. do 09.09.2015r. został przeprowadzony przez Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach nabór uczestników do udziału w projekcie dot. montażu instalacji fotowoltaicznej dla mieszkańców miasta Suwałki w ramach programu Prosument z NFOŚiGW. Deklarację udziału w projekcie zgłosiło 40 osób.

6 osób, chce założyć instalacje o mocy powyżej 5kWp – łącznie 40 kWp, 34 osoby chcą założyć instalacje o mocy do 5kWp – łącznie 125 kWp.

Łączny koszt montażu i zakupu instalacji to 1.115.000 zł, 40% tej kwoty to dotacja, która będzie pochodzić z NFOŚiGW i wyniesie ona 446.000,00 zł.

Program zakłada, że każda instalacja zostanie sfinansowana poprzez udzielone atrakcyjnej pożyczki oraz otrzymanie wspomnianej dotacji. Pozostałe koszty kwalifikowalne pokryte będą preferencyjną pożyczką oprocentowaną w wysokości 1% w skali roku. Maksymalny czas finansowania pożyczki – 15 lat.

Osoby, które są chętne do przystąpienia do programu nadal mogą jeszcze zgłaszać się do Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach.