Słodki Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

Słodki Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

6 grudnia 2022 r. o godzinie 13.00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach przy ul. Ogrodowej 49

odbędzie się Słodki Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej. Słodycze zebrane podczas turnieju zostaną przekazane dzieciom z rodzin najbardziej potrzebujących.

Organizatorzy serdecznie zapraszają.

 

Top