W dniach 14 – 18 września  klasa III a IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach uczestniczyła w projekcie edukacyjnym pn. „Śladami polskich bohaterów”, zorganizowanym przez IPN w Białymstoku i sfinansowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk, Czesława Renkiewicza.

Projekt obejmował wyjazd na trzy polskie cmentarze II Korpusu Wojska Polskiego  we Włoszech: Monte Cassino, Loreto, Bolonia.

Uczniowie wraz z wychowawczynią Anną Harasimowicz, odnaleźli groby żołnierzy pochodzących z naszych stron. Byli to: Czesław Jachimowicz ur. w Szwajcarii, Feliks Szczerbowski ur. w Błaskowiźnie, Stanisław Maciejewski ur. w Czerwonym Krzyżu, Piotr Konopko ur. w Bakaniuku. Młodzież odnalazła również groby Suwalczan – Wiktora Szweda, Leopolda Grym, Czesława Pietkiewicza, Wacława Sowula, Franciszka Jabłońskiego, Bolesława Jukowskiego, Jana Lewczuka i Józefa Urbanowicza.

Całe przedsięwzięcie miało na celu uzmysłowienie, jak wielu ludzi poświęciło życie dla dobra naszej Ojczyzny.

Podczas tego wyjazdu chcielibyśmy choć przez chwilę wyobrazić sobie – będąc w miejscu, w którym zginęło wielu polskich żołnierzy – co czuli, za co walczyli. Podziękować za to, że żyjemy w lepszych czasach. Mamy nadzieję, że ta żywa lekcja historii pozostanie w naszej pamięci na bardzo długo” – podsumowała młodzież.

Miejsca, które odwiedziliśmy, były wyjątkowe i to nie ze względu na piękny krajobraz. Wyjątkowe, ponieważ przebywając tam, czuliśmy ducha polskości i wielkiego patriotyzmu. Ten wyjazd to najdłuższa, ale i najważniejsza i najciekawsza lekcja historii. Podziwiamy postawy polskich żołnierzy i jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Nie wiemy, jak byśmy zachowali się na ich miejscu. Czyny wielkie i godne zapamiętania!..” – dodali.