Sinice w jez. Hańcza

Sinice w jez. Hańcza

O niewielkim zakwicie sinic w najgłębszym polskim jeziorze na swojej stronie poinformował Suwalski Park Krajobrazowy: „W jeziorze Hańcza pojawił się niewielki zakwit sinic. Jeśli zauważą Państwo niebiesko-mleczny „kożuch” na powierzchni wody, należy zachować ostrożność, gdyż sinice mogą wywoływać reakcje alergiczne i zatrucia pokarmowe. Nie jest to zjawisko często spotykane w tym jeziorze, ale przy sprzyjających warunkach (duży opad, wysoka temperatura) może wystąpić i jest całkowicie naturalne.”

To kolejny akwen na Suwalszczyźnie, w którym stwierdzono w ostatnich dniach zakwit sinic. Wcześniej PTTK Oddział Suwałki poinformował o czasowym zamknięciu kąpieliska na jez. Wigry w Starym Folwarku z powodu zakwitu sinic.

fot. SPK

Top