Sesja z przerwami w transmisji

Sesja z przerwami w transmisji

Ze względu na stan epidemii i wprowadzone ograniczenia suwalscy samorządowcy po raz kolejny uczestniczyli on-line w sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 13 listopada. Niestety, w początkowej części transmisja z sesji często była przerywana. Najwyraźniej, w czasie prowadzenia zdalnych zajęć w suwalskich szkołach, sieć internetowa była przeciążona. Po raz kolejny przekonaliśmy się, jak konieczna jest bardziej wydajna sieć 5G, o której radni już wielokrotnie dyskutowali. W czasie listopadowej sesji rajcowie uchwalili m.in.: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na następny rok, trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dokonali zmian w tegorocznym budżecie miejskim oraz zajęli się dwiema petycjami i uchwalili podatki na 2021 r.

O EPIDEMII W SUWAŁKACH

Sesja rozpoczęła się od informacji o epidemii w Suwałkach przedstawionej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego Elżbietę Bednarko oraz dyrektora suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego Adama Szałandę. Powiatowa Inspektor Sanitarny poinformowała, że w Suwałkach do większości zachorowań na koronowirusa dochodzi w rozproszeniu, zarówno w zakładach pracy, jak i w domach. Wymieniła trzy największe obecnie ogniska w mieście. W Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, jak mówiła E. Bednarko, eskalacja zachorowań nastąpiła 5 listopada. 13 listopada koronawirusa potwierdzono aż u 135 spośród 185 mieszkańców DPS Kalina oraz u 19 pracowników tej placówki. Kolejnych 14 pracowników miało zwolnienia lekarskie z powodu innych chorób. Zmarło 3 mieszkańców DPS.

– Na szczęście, większość mieszkańców DPS ma lekki przebieg choroby lub choruje bezobjawowo – poinformował Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. – Na razie nie ma problemu z zapewnieniem właściwej opieki mieszkańcom DPS „Kalina”. Pracownicy DPS-u pracują dłużej. Uzgodniłem z panią dyrektor Barbarą Burbą, że zapłacimy im o 50 procent więcej – dodał prezydent Suwałk.

Radny Jarosław Kowalewski poinformował w dyskusji, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej na pewno pomogą w DPS. Kolejnym dużym ogniskiem zachorowań był Ośrodek Rehabilitacji przy ul. Waryńskiego, w którym leczy się pacjentów, również na oddziale stacjonarnym. Z kolei w suwalskim hospicjum, zakażonych okazało się być 6 spośród 31 pacjentów oraz 11 pracowników.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego A. Szałanda poinformował, że w kierowanej przez niego placówce 13 listopada było hospitalizowanych 73 zakażonych, z czego 11 wymagało pomocy w oddychaniu za pośrednictwem respiratorów. Takich urządzeń szpital ma 34. Jak zapewnił dyrektor, jest też zapas tlenu. Największym problemem są braki kadrowe, aż 11% pracowników szpitala jest na zwolnieniach chorobowych. Szpital przygotował 89 tzw. łóżek covidowych.
Na pytania radnych, Tadeusza Czerwieckiego i Jacka Niedźwiedzkiego odnośnie związku protestów organizowanych po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z zachorowaniami w mieście, E. Bendarko stwierdziła, że ani ona, ani jej pracownicy nie słyszeli, żeby doszło do przypadku zakażenia podczas marszów odbywających się w Suwałkach. Po wprowadzeniu nauki zdalnej, nie ma już ognisk zakażeń w suwalskich szkołach. Głos w dyskusji zabrali też kolejni radni: Bogdan Bezdziecki, Jacek Roszkowski, Wojciech Pająk, Mariola Brygida Karpińska, Jacek Juszkiewicz i Karol Korneluk.
E. Bednarko zaapelowała, żeby w sprawie wyników badań dzwonić do lekarzy, którzy kierowali na te badania lub poszukiwać informacji na internetowym koncie pacjenta.

CO Z APTEKĄ?

Radni: J. Niedźwiedzki, B. Bezdziecki i M. Karpińska dopytywali się też o możliwość powrotu do całodobowych dyżurów apteki znajdującej się w budynku szpitala. Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 2016 r. na terenie Suwałk całodobowo funkcjonuje jedna apteka znajdująca się w budynku Szpitala Wojewódzkiego. Obecnie, z uwagi na zagrożenie wirusem SARS-CoV-2, ta apteka ograniczyła swoje funkcjonowanie poprzez wprowadzenie dyżurów telefonicznych w porze nocnej. Dyrektor A. Szałanda poinformował, że wskutek zmian prawa prowadzonych przez Sejm, szpital nie może prowadzić apteki i dlatego jej prowadzenie przejął podmiot prywatny. Dyrektor szpitala poinformował, że kontynuuje rozmowy z właścicielem tej apteki.
W sprawie całodobowej działalności apteki do Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku wystąpił prezydent Suwałk. Włodarz zaproponował, aby wszystkie suwalskie apteki według wspólnie ustalonego grafiku pełniły dyżur w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Byłoby tak, jak jest w innych powiatach w regionie. W odpowiedzi Okręgowa Rada Aptekarska w Białymstoku stwierdziła, że funkcjonujące dotąd w Suwałkach rozwiązanie, z dyżurem telefonicznym po godz. 20 jest najlepsze. To stanowisko poparł Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. Wiadomo też, że trwają prace w Ministerstwie Zdrowia, które mają określić nowe zasady finansowania działalności aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

PODATKI NA 2021 ROK

Radni zdecydowali o podatkach jakie będą obowiązywały w Suwałkach w przyszłym roku. Bez zmian pozostają stawki podatku od środków transportu na 2021 r. – tak zaproponował prezydent Cz. Renkiewicz. Radni jednogłośnie poparli tę propozycję. Prezydent Miasta Suwałk zaproponował, aby podatek od nieruchomości w 2021 roku średnio wzrósł o 3,9%, czyli o tyle ile przyjął Minister Finansów podwyższając górne granice stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 rok. J. Niedźwiedzki, w imieniu rajców Koalicji Obywatelskiej i klubu „Łączą nas Suwałki” przedstawił propozycję niższej podwyżki dwóch stawek podatku, które najmocniej odczuwają indywidualni suwalczanie. Zaproponował, aby za obiekty mieszkalne płacić 76 gr (w propozycji było 78 gr), a za nieruchomości związane z działalnością gospodarczą płacić 23 zł 34 gr (w propozycji było 23 zł 52 gr). Jego propozycję wsparł W. Pająk przewodniczący Klubu Łączą nas Suwałki. J. Juszkiewicz zaproponował, w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość, żeby nie podwyższać stawek podatku od nieruchomości.
Te propozycje wywołały ożywioną dyskusję, w której uczestniczyli też: Sławomir Sieczkowski i M. Karpińska, która zaproponowała aby nie podwyższać podatku, a w zamian wysyłać pracowników instytucji miejskich na postojowe. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że pandemia spustoszyła budżet samorządowy i suwalskie władze podjęły szereg działań oszczędnościowych, ale nie chcą zwalniać pracowników. Stąd m.in. oczekiwanie, aby osoby, które nabyły uprawnienia emerytalne, skorzystały z nich. Większość wydatków z budżetu miejskiego to wydatki na płace pracowników zatrudnionych w suwalskich placówkach, szkołach i instytucjach miejskich. W przyszłym roku z suwalskiego budżetu miejskiego tylko na wprowadzone przez Sejm Pracownicze Programy Kapitałowe trzeba będzie wydać 2 mln zł. PPK spowoduje, że w 2021 r. pracownik otrzyma o ok. 1,5% niższe wynagrodzenie.
13 radnych zagłosowało za nowymi stawkami podatku od nieruchomości, ze zmianami zgłoszonymi przez J. Niedźwiedzkiego, siedmiu radnych było przeciw, a dwoje się wstrzymało.

INFORMACJE I PLANY

Radni uchwalili trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: dla rejonu ulicy Łąkowej, zachodniej części rejonu ulicy Szwajcaria oraz dla terenu kopalni Sobolewo. Zapoznali się też z informacjami z analizy oświadczeń majątkowych radnych i władz miejskich oraz informacją z konsultacji społecznych Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok (szerzej pisaliśmy o tym w 22 numerze DTS) i informacją o stanie suwalskiej oświaty w roku szkolnym 2019/20. W dyskusji o stanie suwalskiej oświaty uczestniczyli: Jarosław Schabieński, M. Karpińska, K. Korneluk i Marek Zborowski-Weychman, który przypomniał o przydzieleniu dodatkowych godzin dla uczniów klas 7 i 8 z przedmiotów egzaminacyjnych. Jego zdaniem ta inwestycja powinna przynieść oczekiwane efekty.

– Wyniki matur w suwalskich szkołach są satysfakcjonujące. Za to egzaminy ósmoklasisty wypadły słabiej. Wiemy, w których szkołach było gorzej. Były rozmowy z dyrektorami szkół i padły z ich strony deklaracje poprawy wyników egzaminów – podsumował dyskusję prezydent Cz. Renkiewicz.

WNIOSKI I OŚWIADCZENIA RADNYCH

S. Sieczkowski i J. Juszkiewicz zaproponowali organizację wsparcia suwalskich przedsiębiorców w czasie pandemii. Prezydent Cz. Renkiewicz przypomniał, że taki suwalski program pomocowy był realizowany wiosną tego roku. Zapowiedział bieżącą analizę sytuacji i „zielone światło” dla szefów instytucji miejskich w rozpatrywaniu indywidualnych wniosków przedsiębiorców ubiegających się o ulgi w opłatach. S. Sieczkowski dopytywał się też o stan niecki basenowej w aquaparku. Prezydent Suwałk wyjaśnił, że potrzebny jest remont małego basenu, w części rekreacyjnej i zostanie on przeprowadzony przez pracowników OSiR. Jego koszt szacuje się na kilkanaście tys. zł. Wszystkie zaplanowane zajęcia odbywają się w aquaparku, który ma już 10 lat. Radny pytał również o porady geriatryczne, które miały być realizowane za pieniądze z kasy miejskiej. Cz. Renkiewicz poinformował, że takie porady geriatryczne są prowadzone w Szpitalu Wojewódzkim za 78 tys. zł potrwają do końca listopada. Ale jest nimi małe zainteresowanie, bo do 13 listopada skorzystało z nich zaledwie 12 seniorów. J. Juszkiewicz przedstawił oświadczenie klubu PiS w sprawie protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

J. Roszkowski zwrócił uwagę na potrzebę utrzymywania dystansu społecznego i odstąpienie od organizacji dużych imprez miejskich oraz potrzebę kontroli przestrzegania zasad w autobusach miejskich i w sklepach. Cz. Renkiewicz poinformował, że od 14 września nie odbywają się większe imprezy organizowane przez suwalski samorząd. Odwołano też najbliższe imprezy, takie jak: Sylwester Miejski, Wigilia Miejska, Jarmark Bożonarodzeniowy i Mikołajki. Natomiast wniosek w sprawie kontroli w autobusach i sklepach powinien trafić do policji, bo od kilku tygodni Straż Miejska jest podporządkowana policji i to komendant policji decyduje o działaniach strażników miejskich. Anna Maria Gawińska dopytywała m.in. o stan czystości w wiatach śmietnikowych i segregację elektroodpadów. Zastępca prezydenta Suwałk Łukasz Kurzyna poinformował, że za stan czystości wiat śmietnikowych odpowiadają zarządcy nieruchomości. W różnych punktach miasta są punkty do składowania baterii, a elektrośmieci stanowią śladowe wielkości w odpadach trafiających do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami.

Transmisję sesji Rady Miejskiej w Suwałkach można obejrzeć on-line na stronie internetowej: www.um.suwalki.pl. Można też zapoznać się z protokołami z sesji oraz wynikami głosowań publikowanymi na BIP, a także nagraniami z sesji zamieszczanymi na stronie www.um.suwalki.pl oraz uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących pracy samorządu w Biurze Rady Miejskiej w Suwałkach. Zgodnie z wymogiem prawa, interpelacje i zapytania radnych oraz udzielane na nie odpowiedzi publikowane są na stronie: bip.um.suwalki.pl

Top