5 października o godz. 10 w Muzeum Okręgowym w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 rozpocznie się sesja naukowa „Egzotyczna Europa” Malarstwo monachijskie 1870-1914. Program konferencji:

EGZOTYCZNA EUROPA

Malarstwo monachijskie 1870–1914

Sesja naukowa | Program

Poniedziałek, 5 października 2015

10.00 – przywitanie Gości – Jerzy Brzozowski dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach

– Wprowadzenie – Eliza Ptaszyńska 10.15-10.45

– dr Mariusz Klarecki, Warszawa, Barwny świat Kozaków w malarstwie Józefa Brandta

10.45-11.15 – dr Orsolya Hessky, Muzeum Narodowe, Budapeszt, Das Exotische in der ungarischen Kunst in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts.

11.15-11.45 – prof. dr hab. Jolanta Sztachelska, Uniwersytet w Białymstoku, Miejsce urodzenia. Realność, wyobraźnia, mit.

 

12.15-12.45 – dr hab. Małgorzata Litwinowicz, Uniwersytet Warszawski, W Turcji, czyli na Litwie. Orientalizacje i reorientacje

12.45-13.15 – Ewelina Kuryłek, Lublin ,,[…] w Polsce, co z ziemi jej wyrosło, zapuścić miało czas w niej korzenie”. Pejzaż / Krajobraz polski w krytyce artystycznej J.I. Kraszewskiego i J. Kremera

13.15-13.45 – dr Aleksandra Krypczyk, Muzeum Narodowe, Kraków, Osobny Max Gierymski

14.45-15.15 – prof. dr hab. Dorota Kudelska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Formy „Egzotycznej Europy” w „Opisie Cesarstwa” i innych albumach

15.15-15.45 – dr Aleš Fillp, Masarykova univerzita, Brno, Exotische Themen im Schaffen des Deutschböhmischen Malers Gabriel von Max

15.45-16.15 – prof. Witold Molik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, „Polscy monachijczycy” to nie tylko artyści. Polscy studenci w Monachium w XIX i początkach XX wieku

16.15-16.30 –przerwa kawowa

16.30-17.30 – zwiedzanie wystawy „Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na płótnach polskich monachijczyków”

 

Wtorek. 5 października

10.00-10.30 – Piotr Kopszak, Muzeum Narodowe, Warszawa, Perspektywa w malarstwie monachijczyków

10.30-11.00 – prof. Daniel Beauvois, Paryż, O mamidłach egzotyki kresowej

11.00-11.30– Joanna Tomalska, Muzeum Podlaskie, Białystok, Jakub Weinles, malarz żydowski w Monachium

12.00-12.30 – Tadeusz Matuszczak, Poznań, Egzotyka już się nie sprzedaje – Józef Chełmoński i Ukraina

12.30-13.00 – prof. dr hab.Elżbieta Basiul i dr Magdalena Sitkiewicz, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń, Jakie tajemnice kryją obrazy monachijczyków? Kilka nowych spostrzeżeń na temat warsztatu malarskiego Alfreda Wierusza-Kowalskiego

13.00-13.30 – Ewa Skotniczna, Uniwersytet Jagielloński, Kraków,„Szara godzina” na płótnach polskich monachijczyków czyli niemiecki Stimmung w rodzimym wydaniu

13.30-14.00 – Eliza Ptaszyńska, Muzeum Okręgowe, Suwałki, Widzę i maluję. Kategoria egzotyki w oczach polskich monachijczyków.