Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach im. prof. Edwarda F. Szczepanika zaprasza na seminarium skierowane do przedsiębiorców i producentów z branży piekarniczej i mleczarskiej, które odbędzie się 18 września 2015 r. w Centrum Transferu Technologii działającym w strukturach uczelni. Podczas konferencji przedstawione zostaną m. in. możliwości badawcze profesjonalnego laboratorium chemii spożywczej CTT. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Podczas seminarium poruszona zostanie kwestia Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) w bezpieczeństwie żywności, która zostanie omówiona  przez  przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach. Wymagania prawne, to coś o czym każdy przedsiębiorca i producent z branży piekarniczej oraz mleczarskiej musi być poinformowany na bieżąco. Na temat prawnych uwarunkowań oznakowania wyrobów z obu branż w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 wypowiadać się będą eksperci z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Od 13 grudnia 2016 roku wejdą w życie nowe uregulowania prawne dotyczące obowiązków producentów i sprzedawców produktów mleczarskich i piekarniczych w zakresie wprowadzeniu ich do obrotu oraz oferowania ich do spożycia. O przepisach, których już w przyszłym roku będzie trzeba przestrzegać opowiadać będą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Handlowej w Suwałkach.