SBO  2023

SBO  2023

Do 19 sierpnia trwa nabór wniosków do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Pod wnioskiem musi podpisać się co najmniej 15 mieszkańców Suwałk, w tym jeden podpis może należeć do wnioskodawcy. Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej jest dostępny na stronach: www.um.suwalki.pl oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 4 oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 203. Należy wypełnić formularz zgłoszenia projektu i przynieść go lub wysłać pocztą do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, pok. nr 4.

Jakie projekty mogą być realizowane dzięki Suwalskiemu Budżetowi Obywatelskiemu?

W ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być sfinansowane projekty inwestycyjne oraz tzw. miękkie (np. festyny, warsztaty edukacyjne, zajęcia sportowe). Obowiązuje zasada, że projekty inwestycyjne muszą być zlokalizowane na terenach należących do Gminy Miasta Suwałki, natomiast w przypadku projektów tzw. miękkich (np. festyny, warsztaty edukacyjne, zajęcia sportowe) dopuszcza się ich lokalizację na nieruchomościach nie będących własnością Gminy Miasta Suwałki obciążonych na rzecz osób trzecich, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia na nieodpłatne udostępnienie terenu do celów realizacji projektów.

Gdzie można uzyskać pomoc?

W Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 203. Tam będzie można sprawdzić, czy grunt, gdzie ma być realizowany nasz projekt jest własnością miejską oraz czy w planie zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano dla niego innej funkcji. Jeżeli okaże się, że działka nie jest miejską własnością – urzędnicy wskażą taką w najbliższym sąsiedztwie.

Do dyspozycji suwalczan jest kwota 2,65 mln zł do podziału w 3 kategoriach. Po głosowaniu zwycięskie projekty poznamy pod koniec listopada. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zmienił się podział kwoty na realizację projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego:

– projekty mikro o wartości nieprzekraczającej 15 tys. zł – pula środków 100 tys. zł;

– projekty małe o wartości od 25 do 150 tys. zł – pula środków 600 tys. zł;

– projekty duże o wartości od 150 do 900 tys. zł – pula środków 1 950 tys. zł.

12 września zostanie ogłoszona informacja o wynikach weryfikacji złożonych projektów. Potem przyjdzie czas na składanie odwołań. Od 26 września do 1 grudnia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w „DwuTygodniku Suwalskim” zostaną zamieszczone opisy projektów. Od 10 października do 4 listopada odbędzie się głosowanie nad propozycjami.

Top