21 października, w okolicach Gołdapi, doszło do nieszczęśliwego i tragicznego w skutkach wypadku.

W wyniku detonacji najprawdopodobniej niewybuchu lub niewypału śmierć poniósł mężczyzna. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o zachowanie bezwzględnej ostrożności i przypominamy – w przypadku znalezienia przedmiotów niebezpiecznych obowiązują następujące zasady:

  • całkowity zakaz dotykania, rozbrajania, rzucania oraz przenoszenia przedmiotu;
  • oznakowanie miejsca znalezienia przedmiotu, w miarę możliwości zabezpieczenia miejsca do czasu przybycia Policji;
  • Natychmiastowe powiadomienie o znalezieniu przedmiotu i miejscu jego lokalizacji Policji lub Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej.

Za ochronę ujawnionych niewypałów lub niewybuchów – do czasu przybycia Patrolu Saperskiego – odpowiada Policja Państwowa.

 

Przypominamy;

Minerski patrol oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, to specjalistyczny pododdział wojsk inżynieryjnych, przeznaczony do rozpoznania, usuwania i niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, pochodzenia wojskowego, metodą interwencyjną.

Niewybuch – pocisk, granat, bomba, mina i.t.p., w którym mimo stworzonych warunków do wybuchu (uderzenie o przeszkodę, uzbrojenie zapalnika i.t.p.) nie nastąpiła detonacja.

Niewypał – nabój – pocisk, który nie został odpalony z powodu usterek i niesprawności broni lub amunicji.

Każdy niewypał czy niewybuch powinien być usunięty w czasie 72 godzin, przy czym usuwanie materiałów w miejscach publicznych (np. szkoły, drogi, budynki, urzędy państwowe i.t.p.) patrole saperskie traktują jako zgłoszenie priorytetowe – do realizacji w ciągu 24 godzin.

Podjęcie przedmiotów niebezpiecznych, ich ładowanie i przewożenie powinno odbywać się w świetle dziennym.

Pragnę dodać, iż zarówno przedstawiciele Patroli Saperskich jak i jednostek wojskowych 16 Dywizji, prowadzą i mogą prowadzić – na prośbę zainteresowanych – akcje profilaktyczne w szkołach, gimnazjach, przedszkolach czy też innych instytucjach, zainteresowanych tego typu profilaktyką, do czego serdecznie zachęcamy. Tego typu akcje – w formie pogadanek czy też  w oparciu o specjalistyczny sprzęt i wyposażenie Patroli Saperskich – prowadzone były  w 2014 i 2015 roku  i cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 

Tekst. mjr Zbigniew Tuszyński;

Foto: archiwum 16 PDZ;