123 miejsca dla najmłodszych Suwalczan powstaną w czwartym już żłobku miejskim. Plan to adoptowanie budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Nowomiejskiej. Prezydent Suwałk podpisał w czwartek (21 września) umowę z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie inwestycji środkami z programu „Maluch +”. Miasto jest obecnie na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Pieniądze pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w kwocie 4.411.026,00 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 595.135,63 zł.

Dodatkowo na funkcjonowanie 123 nowopowstałych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Suwałkach przez okres 36 miesięcy Miasto Suwałki otrzyma dofinansowanie w kwocie 3.701.808,00 zł. z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Nowy żłobek powstanie na bazie siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Nowomiejskiej 10. To budynek, który ma 921,63 m² powierzchni. Miasto ma już gotową koncepcję przebudowy budynku i aktualnie pracuje nad opracowaniem dokumentacji technicznej potrzebnej do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

 Czwarty już żłobek powinien zaspokoić w 100% potrzeby związane z opieką żłobkową w naszym mieście. Inwestycje zrealizowane w tym zakresie w ciągu ostatnich 10 lat pomogły wielu suwalskim rodzinom w opiece nad dziećmi i powrotem na rynek pracy – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – Mamy żłobek na północy miasta do którego uczęszcza 109 maluchów. Obiekt w centrum Suwałk przy ul. Kamedulskiej oferuje opiekę dla 96 dzieci, a żłóbek przy ul. Kościuszki przyjął 122 maluchów. Ze żłobkiem przy ul. Nowomiejskiej będziemy mieli w sumie 450 miejsc – dodaje Prezydent Suwałk.

Na pełną realizację inwestycji suwalski samorząd ma 3 lata od momentu podpisania umowy. Roboty budowlane rozpoczną się najprawdopodobniej w 2024 roku, a zakończą się zaraz na początku 2025 roku.