Ruszył nabór do SBO

Ruszył nabór do SBO

Trwa nabór wniosków do dziewiątej edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Można je składać do 25 czerwca 2021 r. Mieszkańcy Suwałk mają ponownie do wykorzystania aż 2,6 mln zł. Kwota została podzielona na 4 grupy: projekty kulturalne lub społeczne o wartości nieprzekraczającej 20 tys. zł; projekty w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł; projekty inwestycyjne „małe” o wartości nieprzekraczającej 125 tys. zł; projekty inwestycyjne „duże” o wartości powyżej 125 tys. zł do 900 tys. zł.

W ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego mogą być składane projekty mające na celu rozwój publicznych, ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni czyli: parków, skwerów, łąk kwietnych, rabat kwiatowych, alei drzew, czy innych niekonwencjonalnych rozwiązań wzbogacających ekosystem. Formularz w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie: www.um.suwalki.pl, a także w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 4 oraz w Wydziale Inwestycji przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 203, gdzie można uzyskać pomoc przy wypełnieniu formularza. Tam też będzie można sprawdzić, czy grunt, gdzie ma być realizowany nasz projekt jest własnością miejską oraz czy w planie zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano dla niego innej funkcji. Jeżeli okaże się, że działka nie jest miejską własnością – urzędnicy wskażą taką w najbliższym sąsiedztwie. Więcej na: www.um.suwalki.pl

Top