4 kwietnia rusza nabór wniosków do kolejnej edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Wnioski składać można do 30 kwietnia. Głosowanie odbędzie się od 21 czerwca do 10 lipca, a wyniki poznamy 2 sierpnia. W tym roku kwota Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego to rekordowe 3 mln zł.

W ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być sfinansowane projekty inwestycyjne oraz tzw. miękkie (np. festyny, warsztaty edukacyjne, zajęcia sportowe). Obowiązuje zasada, że projekty inwestycyjne muszą być zlokalizowane na terenach należących do Miasta Suwałki. W przypadku projektów tzw. miękkich dopuszcza się ich lokalizację na nieruchomościach niebędących własnością Miasta Suwałki, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia na nieodpłatne udostępnienie terenu do celów realizacji projektów.

Formularz w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie: www.um.suwalki.pl a także w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 4 oraz w Wydziale Inwestycji UM przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 203. Pomoc przy wypełnieniu formularza można będzie uzyskać w Wydziale Inwestycji UM, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 203. Tam też będzie można sprawdzić, czy grunt, gdzie ma być realizowany nasz projekt jest własnością miejską oraz czy w planie zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano dla niego innej funkcji. Jeżeli okaże się, że działka nie jest miejską własnością – urzędnicy wskażą taką w najbliższym sąsiedztwie. Szczegóły można poznać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na social mediach Pogodne Suwałki.