Miasto Suwałki po raz kolejny rozpoczyna akcję dofinansowania w 50% kosztu zabiegu sterylizacji i kastracji psów, których właścicielami są mieszkańcy Miasta Suwałk. Właściciele psów w naszym mieście mogą już umawiać wizyty zwierzaków w wybranych na terenie miasta lecznicach weterynaryjnych.

Akcja trwa do 30 listopada 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na zadanie.

Wszystkie informacje w zakładce: https://um.suwalki.pl/mieszkaniec/ochrona-srodowiska,3568/dofinansowanie-zabiegow-sterylizacji-i-kastracji,2583789