Rozpoczęły się kwalifikacje wojskowe w Suwałkach

Rozpoczęły się kwalifikacje wojskowe w Suwałkach

Od poniedziałku 4 kwietnia Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach im. gen. dyw. Józefa Leśniewskiego rozpoczęła kwalifikację wojskową dla Powiatu Suwalskiego. Poinformowali o tym na konferencji prasowej przed suwalskim szpitalem poseł Jarosław Zieliński, Jarosław Kowalewski szef WKU oraz Witold Kowalewski starosta Powiatu Suwalskiego.

Kwalifikacja wojskowa prowadzona jest w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (ul. Szpitalna 60). Mieszkańcy Suwałk  będą zgłaszali się na kwalifikacje wojskowe  od 20 kwietnia. Cały czas przyjmowane są wnioski 18-letnich ochotników, w tym kobiet, którzy chcieliby poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym przydatność do służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku wzywani są:

1) mężczyźni urodzeni w 2003 r.;

2) mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 2001-2002, które:

  1. a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2017 r. poz.944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Udając się na kwalifikację wojskową należy zabrać:

1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

2) posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;

3) aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;

4) dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Dokładne informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się w wezwaniach, które otrzymają osoby obowiązane do stawiennictwa.

Top