Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023 odbyła się  1 września  w hali sportowej Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego. Były przemówienia okolicznościowe, życzenia skierowane do uczniów i nauczycieli oraz występy artystyczne.

Na uroczystość przybyli: Czesław Renkiewicz prezydent Suwałk wraz ze współpracownikami, poseł Jarosław Zieliński, Zdzisław Przełomiec Przewodniczący Rady Miejskiej z pokaźną reprezentacją radnych, Cezary Cieślukowski wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy miejskich instytucji i oczywiście najważniejsi – uczniowie i nauczyciele ZS nr 6.  Zebranych przywitała gospodarz miejsca, Joanna Woronko, dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego.

W swoim przemówieniu prezydent Czz. Renkiewicz zwrócił uwagę na specyfikę rozpoczynającego się roku szkolnego”

– Jest to wyjątkowy rok, przede wszystkim ze względu na bardzo dobry nabór do szkół ponadpodstawowych. Zainteresowanie absolwentów szkół podstawowych naszymi szkołami średnimi było tak duże, że trzeba było podjąć decyzję o utworzeniu 9 dodatkowych oddziałów w szkołach średnich. W liceach  II i III powstały do dwa oddziały w pierwszym liceum jeden oddział i w pozostałych szkołach średnich po jednym oddziale.

W tym roku szkolnym rozpoczyna naukę 12130 uczniów o 400 więcej niż w ubiegłym roku. Otoczy ich opieką 1247 nauczycieli. 38  pedadogów odeszło na emeryturę.

Top