Rozmowy o przyszłości Suwałk i Suwalszczyzny

Rozmowy o przyszłości Suwałk i Suwalszczyzny

W Parku Naukowo-Technologicznym zorganizowana została konferencja poświęcona Rozwojowi Subregionu Suwalskiego w latach 2023-2027. Organizatorami wydarzenia byli europarlamentarzysta Krzysztof Jurgiel oraz Kazimierz Gwiazdowski, Poseł na Sejm RP.

Dyskusja na temat możliwości rozwoju subregionu suwalskiego odbyła się w dwóch panelach: Strategicznym i Samorządowym. W tym drugim udział wziął Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Gościem specjalnym konferencji była Małgorzata Jarosińska – Jedynak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – Przy planowaniu strategicznym tworząc strategie czy programy trudno jest przewidzieć takie wydarzenia jak pandemia czy wybuch wojny. Dlatego też staramy się by programy były na tyle elastyczne by mogły odpowiadać na oczekiwania mieszkańców naszego kraju – mówiła w swoim wystąpieniu Jarosińska – Jedynak. Wymieniła tu m.in. przygotowywaną koncepcję rozwoju kraju do roku 2050, politykę publiczną czy nowe strategie rozwoju województwa i gmin. M.in. na te działania zostaną przeznaczone środki w wysokości 76 mld Euro z Polityki Spójności Unii Europejskiej. Z tej kwoty aż 47,4 mld Euro trafi do samorządów wojewódzkich, które potem rozdystrybuują środki pomiędzy gminy oraz miasta.

Szerzej mówił o tym Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, który wymienił, że środki będą przekazane na przedsiębiorczość, kulturę, zieloną energię, a także Miejski Obszar Funkcjonalny, który stworzą Miasto i Gmina Suwałki. Na te ostatnie działanie przeznczone będzie ponad 20 mln Euro. – Mamy też inwestycje strategiczne dla Suwałk jak Medioteka w Suwałkach i rozbudowa lotniska – mówił Artur Kosicki.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk środki, które trafią do samorządów z Unii Europejskiej są naprawdę potrzebne jednak będą one trudne do wydania z uwagi na rosnące koszty funkcjonowania samorządów oraz życie w czasach kryzysu.

– Od 3 lat zarządzamy będąc w kryzysie. Najpierw pandemia, teraz krach energetyczny. Nie chcę być złym prorokiem ale za chwilę zapuka do nas kryzys gospodarczy – mówił Prezydent Suwałk – Liczę na to, że nasze strategie, które zostały opracowane będą aktualne na ten trudny czas. Zacieśniamy współpracę z ościennymi gminami zwłaszcza z Gminą Suwałki. Chcemy współpracować i siebie wspierać – dodał Czesław Renkiewicz, który zapowiedział, że Miasto planuje wybudować farmę fotowoltaiczną, instalacje w budynkach miejskich oraz montaż pomp ciepła. Będą także inwestycje w fotowoltaikę w prywatnych domach.

 Przymierzamy się również do budowy spalarni. To pozwoli zabezpieczyć potrzeby energetyczne Miasta w dobie kryzysu węglowego. Istotne będzie tez inwestowanie w zieleń – podkreślił Prezydent Suwałk.

Celem Konferencji „Rozwój Subregionu Suwalskiego w latach 2023-2027” było przekazanie istotnych informacji o możliwościach rozwoju tego subregionu na podstawie polityki rozwoju prowadzonej przez UE, rząd oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Top