Dyskusja o  tym, jakie będą finanse samorządów terytorialnych odbyła się 16 maja z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Protasa, posła Jacka Niedźwiedzkiego, radnej wojewódzkiej Anny Naszkiewicz oraz przedstawicieli samorządów powiatowych i gminnych z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego. Rozmowy podczas zorganizowanego w suwalskim ratuszu spotkania dotyczyły przewidywanej zamiany istniejących obecnie „udziałów w PIT i CIT” na „udziały w dochodzie podatników PIT i CIT osób fizycznych i prawnych zamieszkałych lub mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu”.

Jak zaznaczył wiceminister J. Protas, powyższa zmiana ma uniezależnić samorządy od zmian podatkowych, wzbogacić ich budżety oraz po części przywrócić standardy istniejące przed ostatnią reformą finansów. Ponadto polski rząd chce, aby relacja dochodów własnych do subwencji wynosiła 80 % do 20 %, a nie jak jest teraz 48 % do 52 %. Chodzi o to, aby samorządowcy dysponowali własnymi środkami, a nie zabiegali o środki w ramach dotacji i subwencji. Uczestniczący w spotkaniu samorządowcy zwracali uwagę że Suwalszczyzna to tereny wiejskie i przychody z PIT-u i CIT-u są niewielkie, a biznes ma problemy z dotarciem do gmin m.in. z racji braku właściwych dróg. Ponadto znaczące areały niektórych gmin potrafią być objęte strefami ochrony przyrodniczej, co nie pozwala na biznesowe inwestowanie. Głos w tej sprawie zabierał m.in. wójt Gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz, wójt Gminy Przerośl Marcin Brzozowski oraz wójt Gminy Płaska Michał Skubis.

Zgłaszając szereg rozterek dotyczących pomniejszonych wprowadzonymi przed kilkoma laty udziałami gmin w podatkach oraz trudnościami związanymi z projektowaniem budżetu, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz zauważył, że przed samorządami będzie trudny rok 2025, ponieważ zmiany podatkowe obowiązywać zaczną dopiero w roku 2026. Ponadto przedmiotem szczególnego zainteresowania uczestników czwartkowego spotkania były środki z Krajowego Programu Odbudowy, które jak się okazuje nie będą kierowane na tak oczekiwane przez mieszkańców drogi, tylko zostaną zainwestowane głownie w innowacje, środowisko, cyfryzację, edukację i zdrowie.

Jacek Protas – wieloletni samorządowiec i parlamentarzysta: starosta Powiatu Lidzbarskiego, marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezes Związku Województw RP, Prezydent Euroregionu Bałtyk, przedstawiciel Polski w Komitecie Regionów UE oraz poseł na Sejm RP trzech ostatnich kadencji. Aktualnie pełni funkcje wiceministra Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.