Rozdano budki dla ptaków

Rozdano budki dla ptaków

W czwartek, (14 kwietnia), w suwalskim Urzędzie Miejskim rozdawane były budki dla ptaków. Cykliczna akcja organizowana co najmniej 2 razy w roku cieszy się nadal dużą popularnością.

Tradycyjnie, aby otrzymać budkę trzeba było spełnić dwa warunki. Pierwszy – należało wpisać się na listę, na której widniał będzie adres nieruchomości, gdzie zostanie umieszczona budka dla ptaka. Drugi warunek – jeden mieszkaniec mógł otrzymać tylko i wyłącznie jedną budkę.

Budki wykonali uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach w ramach realizacji zajęć praktycznej nauki zawodu technik technologii drewna.

Top